Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 10

Rede bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd

6 ten dage aan schier alle Protestantsche universiteiten van Europa's vasteland gedreven wordt, m o e t uitloopen op een doodbloeden der theologie; niet k a n doorgaan zonder aan de Gemeente haar Heilige Schrifture te ontrooven ; en e i n d i g e n zal met haar weerloos over te leveren in de armen van het ondraaglijkst, wijl intellectueel, clericalisme. Hij, voor wiens eer e ik mij diep ootmoedig buig en voor den welstand van Wiens gemeente ik opkom, zij daarbij de bezieler van mijn woord en de oordeelaar mijner gedachten; en zoo sta dan ook bij deze plechtigheid onze hulpe in den naam des Heeren Heeren, den Rotssteen onzer sterkte en onzes levens Kracht!

I. De hedendaagsche Schrifcritiek r u k t de d e e l e n d e r t h e o l o g i e u i t h u n v e r b a n d ; s c h e n d t h a a r k a r a k t e r ; en s t e l t er i e t s d a t g e e n t h e o l o g i e is v o o r i n p l a a t s , — dus luidt de drievuldige klacht waarin ik het eerste deel mijner rede afhandel, de stelling betoogend, dat de hedendaagsche Schriftcritiek u i t m o e t l o o p e n op v e r n i e t i g i n g v a n de t h e o l o g i e . Godgeleerdheid is een wetenschap, die ook al biedt ze analogie met de wijsbegeerte en de zielkunde, toch daarin, naar beginsel, van alle overige wetenschappen onderscheiden is, dat ze zich verdiept in de kennis, niet van het c r e a t u u r , maar van den C r e a t o r ; dus van een God, die juist als Schepper niet in het kader van het creatuurlijke vallen kan. Het voorwerp waarop zij zich richt is God. Niet God en nog iets, met Hem gecoördineerd; maar God alleen, en onder Hem het schepsel slechts voor zoover meegerekend, als het, of de kennisse Gods instrumenteel openbaart, óf wel die kennisse, Gode tot glorie, in zich opneemt. In de anthropologie is de m e n s c h het centrum en komt de Almachtige slechts als verklaring van het godsdienstig besef in aanmerking; maar in de theologie is het centrum G o d z e l f en mag er van den mensch nooit anders sprake zijn, dan voor zoover God hem gebruikt om Zijns zelfs wil. — V o o r t s in alle andere wetenschap is het de mensch, die waarnemend en denkend zijn object doorzoekt en het dus onderwerpt aan zich, maar in de theologie is het object zelf actief; staat niet open, maar geeft zich te zien; laat zich niet doorzoeken, maar openbaart zich; en gebruikt den denkenden mensch slechts als instrument om de kennis van zijn Wezen te doen schitteren. De belijdenis dus van God, den

•1

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1881

Rectorale redes | 72 Pagina's

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1881

Rectorale redes | 72 Pagina's

PDF Bekijken