Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 8

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

2 midden van ons, het heilige Jerusalem is er, uit den hemel van God tot ons nedergedaald. Openb. 21 : 10. Het land Kanaan is op zich zelf niet heilig, het water der Jordaan is op zich zelf niet rein; ook de berg, waar de Heere van gedaante veranderd werd, wordt door den apostel Petrus slechts met opzicht tot hetgeen die drie apostelen daar gezien en gehoord hadden, heilig genoemd. 2 Petr. 1 : 18. Toen de Heere van ons wegging, om ons eene plaats te bereiden in het huis Zijns Vaders, heeft H^ ons niets achtergelaten dan Zijn Woord, verzegeld door de zegelen, die Hij er aan gehecht heeft. Dat is de Elias-mantel, dien wij opheffen. Moge het mij gelukken, in deze ure eene slip van dezen mantel op te lichten. Dit Woord is uitgegaan in allerlei talen tot de volken der aarde, ,/de stem des Heeren is met kracht en heerlijkheid." Ps. 29 : 4. Het is ook tot ons gekomen in onze taal. God spreekt tot ons in onze taal, gelijk ook de drie duizend, die op den Pinksterdag tot de kleine schare der discipelen toegedaan werden, zeiden: //wij hooren hen in o n z e talen de groote werken Gods spreken." En zóó juist is vervuld geworden de heerlijke belofte, door de profeten uitgesproken: //Te dien dage zullen er vijf steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak van Kanaan en zwerende den Heere der heirscharen," Jes. 19 : 18; en: ,/Gewisselijk, dan zal Ik tot de volken eene reine spraak wenden, opdat zij allen den naam des Heeren aanroepen, opdat zij Hem dienen met een eenparigen schouder." Zeph. 3 : 9. Nochtans, in hoe vele talen men ook de Heilige Schrift tot nu toe vertaald heeft, er zijn, inzonderheid in de Schriften der evangelisten, woorden overgebleven, die, zoo als zij oorspronkelijk luidden, met den Bijbel van het eene volk tot het andere zijn overgegaan en ook verder zullen overgaan. Zij zijn in de oorspronkelijke taal reeds door de heilige schrijvers onveranderd gelaten, hetzg, omdat men die woorden niet wel in eene andere taal kon overbrengen, of omdat de evangelisten en apostelen met opzet den oorspronkelijken klank dier woorden wenschten te bewaren. Op de taal, uit welke deze woorden, die bij de evangelisten en apostelen voorkomen, afkomstig zijn, wensch ik Uwe aandacht te vestigen; terwijl ik tot U zal spreken over:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 20 October 1885

Rectorale redes | 80 Pagina's

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 20 October 1885

Rectorale redes | 80 Pagina's

PDF Bekijken