Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

80 resultaten
Filteren
van 8
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 45

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 45

39 tusschen deze klanken en die van Hebreeuwsche woorden valt het best op te merken, als wij het geheele vers naar de vertaling van Prof. Fr. Delitzsch, in het Hebreeuwsch willen hooren : ftü^*!Dr. Roberts ^) merkt hier op: ,/Wanneer wij veronderstellen, dat het Grieksch de gewone taal was ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
306 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 46

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 46

40 'JDp]3£J' KD7 \ 1 7 K IJ^yii&fi,uou,Qeéi.iov,tJ'aTliJ.e i/xaTilnri,';^) Mijn God, mijn Gfod, waarom hebt gij mij verlaten? Matfch 27 : 46. Mare. 1 5 : 34. Ook hier hooren wij den klank van Arameesche woorden, uit den inond van den stervenden Heiland. Het zijn woorden uit den 22"-! psalm, d ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
370 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 47

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 47

41 tig OU qjiXn Tov y.vnioi' ''Iipo'vva&d. unaXQIOTÓV, TJTIOdfa&ffA.a. Maodvn ^ ' — "n^ ^^'^^^ ^^ ^^ plaats van NJ'nO- DePeschittha heeft die woorden juist zóó, }{nj< p D ) slechts dat zij den helderen langen cf-klank tot ö verdonkert en den korten rt ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
399 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 48

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 48

42 zaligheid met den apostel smaken; niet slechts het kleine oorspronkelijk Joodsche gedeelte. Hadden de Grieken dan ook niet het //Amen," het //Hallelujah''' leeren uitspreken, en den ,,Abba"naam aan hunnen God toegekend ? Leeren zg dan ook dit woord, als wachtwoord! Houde de Arameesche taal har ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
367 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 49

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 49

43 gedragen hebben. Hunne onschuld zal dan door allen erkend worden, terwijl zij de schrikkelijke wraak zien zullen, welke God tegen de goddeloozen doen zal, die hen in deze wereld getiranniseerd, verdrukt en gekweld hebben; ja, de goddeloozen zullen overwonnen worden door de getuigenis hunner ei ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
413 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 50

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 50

44 Zetten wij aan het slot van deze lijst ^) van woorden uit de moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen het woord dixrjy, waarin zich het Hebreeuwsch en het Arameesch de hand reiken. 'A^rivXèym viüv,bij den evangelist Johannessteeds aiirjv ajA,r}v liy ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
464 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 51

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 51

45 gelijk wij het ook in het Oude Testament vooral aan het einde, en dan ook eenige malen verdubbeld, maar ook aan het hoofd van volzinnen aantreffen, — dat is het woord, waarmede Hij zoo dikwijls Zijn Woord verzegelde. Hij, die zal zijn die Hij zijn zal, Hij, in wien alle beloften Gods Ja en Ame ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
407 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 52

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 52

46 Hem vluchten is Hij hun Rabbi, Rabbüni, en Hij heeft Zijn zwaard aan de heup gegord, een Held, machtig te verlossen, om de ellendigen door recht te behouden. Ja, de naam van een JVccllu)Qa7oi wordt overeenkomstig de woorden van alle profeten Zijn eerenaam! Aan Zijne jongeren hebben wij Hem nam ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
349 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 53

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 53

47 wel wist te handhaven Act. 21 : 37, — maar in de klanken van het //Hebreeuwsche dialect." En toen het volk hoorde, dat hij in het Hebreeuwsche dialect hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. Het waren de geliefde klanken hunner moedertaal, i) Ook hier is zeer zeker niet eene nieuw-Hebreeu ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
428 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 54

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 54

48 Zeer zeker, al wie het Nieuwe Testament maken wil tot een leesboek voor de Joden van onze dagen, moet het vertalen in het Hebreeuwsch. Want het Arameesch is uitgestorven als levende taal. Het Hebreeuwsch leeft nog, al is het in vernieuwden vorm, en zal nooit, zoo lang eene Joodsche natie, vers ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
410 woorden
van 8