GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Overlevering en kritiek - pagina 9

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Overlevering en kritiek - pagina 9

Rede, gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

H O O G A C H T B A R E H P : E R E N , D I R E C T E U R E N ONZER V E R E E N I G I N G ; G R O O T A C H T B A R E H E E R E N , C U R A T O R E N DEZER U N I V E R S I T E I T ; HOOGGELEERDE

HEEREN,

PROFESSOREN

IN

DE

ONDER-

SCHEIDENE F A C U L T E I T E N ; Z E E R G E L E E R D E H E E R E N , D O C T O R E N IN D E V E R S C H I L L E N D E WETENSCHAPPEN; WELEERWAARDE

HEEREN,

BEDIENAREN

DES GODDELIJKEN

WooRDS; WELEDELE HEEREN

STUDENTEN;

E N VOORTS G I J ALLEN, VAN WAT NAAM OF RANG OOK, DIE HERWAARTS OPGEKOMEN ZIJT OM DEZE PLECHTIGHEID MET UWE TEGENWOORDIGHEID TE VEREEREN;

Zeer geachte en zeer gewenschte toehoorders! Het begrip van wetenschap heeft als alle begrippen zijne eigene geschiedenis; het heeft naast den algemeenen zin een bijzondere beteekenis gekregen; van een eigenschap van het subject is het geworden een object buiten hem; het is van het geheel overgebracht op de deelen; het is eensdeels verzwakt en aan den anderen kant verscherpt en wordt daardoor thans in zoo velerlei zin gebezigd, dat er gevaar dreigt te ontstaan voor het logische gebruik van den term ; alleen de grondbeteekenis van zekerheid voor het bewustzijn uit ervaring en rede geput schijnt nog algemeen erkend te worden, ofschoon het verschillend oordeel over wat zeker en wat onzeker moet worden genoemd, ook die algemeene erkenning weder oplost. Men verliest te veel uit het oog, dat iedere wetenschap haar eigen gebied en voor dat eigene gebied eene eigenaardige zekerheid bezit. Er zijn reeds geleerden, die wetenschap alleen in den zin van exacte, dat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 oktober 1886

Rectorale redes | 68 Pagina's

Overlevering en kritiek - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 oktober 1886

Rectorale redes | 68 Pagina's