GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De verflauwing der grenzen - pagina 7

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De verflauwing der grenzen - pagina 7

Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

HOOGEERZAME H E E R E N DIRECTEUREN ONZER V E R E E N I G I N G , HOOGACHTBARE HEEREN CURATOREN DEZER HOOGESCHOOL, HOOGGELEERDE HEEREN HOOGLEERAREN, ZEERGELEERDE HEEREN DOCTOREN IN ONDERSCHEIDENE WETENSCHAPPEN, WELEERWAARDE HEEREN BEDIENAREN DES WOORDS, WELEDELE HEEREN STUDENTEN, EN

VOORTS GIJ ALLEN, DIE VAN WAT NAAM OF RANG OOK HER-

WAARTS OPKWAAMT, OM DEZE PLECHTIGHEID MET UWE TEGENWOORDIGHEID TE VEREEREN. ZEER GEACHTE EN ZPER GEWENSCHTE TOEHOORDERS,

I Ook onze oostelijke naburen bezitten thans hun Multatuli in ] Nietzsche. Een schrijver, die bij Douwes Dekker niet achterstaat noch in het wegsleepende van zijn aphoristischen stijl, noch in de stoutheid zijner conceptiën, noch in het driest-radicale van zijn ongeloof, en die hem in diepte van opvatting en systematische denkkracht zeer verre overtreft. Beider levenspositie verklaart dit. Multatuli was Indisch ambtenaar, Nietzsche te Bazel hoogleeraar in de philosophie i). Maar overigens vertoont ook beider succes een gelijksoortig karakter; want vooral voor „de aankomende jongelingschap" werd Nietzsche in Duitschland de opgaande zon; ten deele vroeger reeds, maar vooral na het uitkomen van zijn werk: Also sprack Zarathustra 2). Men verslindt, men citeert, men bewierookt hem. Heine en Feuerbach , hebben afgedaan; Schopenhauer verveelt; alles is thans Nietzsche ; geworden. — Nu is ook deze Duitsche Multatuli natuurlijk volstrekt geen vriend van de toongevende kringen op wetenschappelijk en staatkundig gebied. Veeleer steekt hij even dapper den draak met Duitschland's professoren en staatslieden, met zijn kunstaanbidders en Mammondienaars, als met de kalot

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1892

Rectorale redes | 104 Pagina's

De verflauwing der grenzen - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1892

Rectorale redes | 104 Pagina's