GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 68

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 68

Rede gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

62

De statuten bepalen dat een aftredend directeur niet terstond kan worden herkozen. Het zij mij vergund den aftredenden directeur in naam der Universiteit hartelijk te danken voor de trouw, waarmede hij, bij zoovelen arbeid, als reeds op zijn schouders rust, hare belangen heeft willen behartigen. In de plaats van den Heer Ruys werd benoemd de Heer D. Schut. Ik weet, dat ook hij, als ieder goed Christen, Marnix' spreuk: „repos ailleurs" tot de zijne heeft gemaakt. Werk is er bij ons in overvloed. Onze onderwijslokalen en onze bibHotheek eischen dringend verbetering en verruiming. Lang reeds werd de vraag overwogen, of niet tot de oprichting van een aan de eischen des tijds

beantwoordend gebouw voor onze Universiteit moest

worden overgegaan. De twee naast elkander gelegen, aan onze Vereeniging toebehoorende, gebouwen aan de Keizersgracht zijn oud; veel kosten aan verbeteringen te besteden, die toch niet afdoende kunnen zijn, wordt door velen niet wenschelijk geacht. Wel is de plaats, waar deze gebouwen staan, niet in elk opzicht de meest geschikte, maar de ruimte is voldoende om een Universiteitsgebouw te bevatten, dat aan redelijke eischen voldoet en Amsterdam tot sieraad en onze Hoogeschool tot eere kan strekken. Moge het Directeuren gegeven worden, nu ze wederom een uitnemend bouwkundige in hun midden hebben, het vraagstuk van de goede huisvesting onzer hoogeschool tot een afdoende oplossing te brengen. Het College van Curatoren, reeds te klein in getal, kon niet alleen nog niet worden aangevuld, maar leed zelfs een gevoelig, ofschoon eervol, verlies. Mr. Th. Heemskerk, door Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin tot Haren Minister van Binnen-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 oktober 1908

Rectorale redes | 84 Pagina's

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 68

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 oktober 1908

Rectorale redes | 84 Pagina's