GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Problemen van wereldhandel - pagina 15

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

Problemen van wereldhandel - pagina 15

Rede ter gelegenheid van de 83e herdenking van de stichting der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

geëxpandeerd. Wij hebben echter gezien, dat juist het tegengestelde moet worden verwacht. Wel zullen de ontwikkelde landen inzoverre de arme landen te hulp kuimen komen, dat zij de invoer vanuit die landen vergemakkehjken, door de bestaande belemmeringen af te schaffen of te verminderen. Recentelijk heeft Tinbergen hieromtrent een aantal belangrijke voorstellen gedaan ^ ) , die m.i. niet alleen overwogen, maar ook in hoofdzaak uitgevoerd dienen te worden. Bovendien zouden de industrieproducten van zich ontwikkelende landen op ruime schaal toegang tot Westerse markten dienen te verkrijgen. Men zou hier, om de dan noodzakelijke aanpassingen in de productiestructuur der huidige industriële landen te vergemakkelijken, kunnen denken aan een systeem '"~>an jaarlijks toenemende quota's. Het is niet zonder meer zeker, dat een dergeHjke gang van zaken, die een uitbreiding van het handelsvolume betekent, voor de Westerse landen reële inkomensverliezen met zich mee zou brengen. Tegenover die verliezen, die voortvloeien uit ruilvoetverslechteringen, staan ook I winsten als gevolg van de vergrote speciaHsatie. Bovendien zal de veri grote omvang van de internationale ruil ook nog indirecte voordelen \ met zich kunnen brengen, die voortvloeien uit de productie voor een •^**'grotere markt. Wij laten deze zaken hier echter verder rusten^*). Overigens zal uit het voorgaande wel duideHjk zijn, dat alleen door omvangrijke buitenlandse kapitaalhulp de ontwikkehngslanden in staat zullen kunnen zijn, hun volkshuishoudingen tot een zodanige economische structuur te brengen, dat op den duur een groeiproces zich |"""door interne factoren kan ontwikkelen. Pas dan, wanneer de interne 1 economische structuur grondig is gewijzigd en verbeterd, zal de interi nationale handel, zoals wij reeds hebben gezien, op dit groeiproces be1 vruchtend kunnen inwerken. Overigens dient men zich over de omvang van de noodzakehjke kapitaaJhulp geen overdreven voorstellingen te maken. De reële inkomens per hoofd in de ontwikkelingslanden stijgen thans met ongeveer 1^% per jaar, bij een jaarHjkse kapitaalhulp van de economisch ontwikkelde landen van $ 7 a 8 milliard per jaar. Om een stijging van de reële inkomens met S^% per jaar te bereiken zou deze kapitaalhulp ongeveer moeten worden verdubbeld. Dit betekent evenwel niet meer, dan dat de totale kapitaalhulp ongeveer 2% van het totale inkomen 23) J. Tinbergen: „Shaping the World Economy" (1962) blz. 149 e.v. 2*) Zie F. de Roos: „Theorie der Internationale Economische Betrekkingen" (1961) blz. 254/5.

13

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 oktober 1963

Rectorale redes | 24 Pagina's

Problemen van wereldhandel - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 oktober 1963

Rectorale redes | 24 Pagina's

Bladeren