GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gereformeerde of Galvinistische bsgineelen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gereformeerde of Galvinistische bsgineelen.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Onze lezer v. d. L. te Z. vraagt, hoe hij het moet verstaan, dat in onzen kring zoo gedurig gesproken wordt van „Gereformeerde" en van „Calvinistische beginselen" als regel en toetssteen voor leer en gedraging, voor woord en daad, terwijl toch daarnaast met zooveel nadruk wordt beleden, dat eenige regel en toetssteen voor al ons spreken en handelen is de H. Schrift als het Woord onzes Gods.

'Hij vraagt, of die Gereformeerde of Calvinistische beginselen nog andere beginselen zijn dan die ons in de Schrift geopenbaard zijn. In dat geval schijnt Gods Woord niet de eenige regel voor denken en doen te zijn. En zoo het géén andere zijn dan die we in de Schrift vinden, begrijpt hij niet, waarom we deze beginselen niet onveranderlijk „Schriftuurlijike" beginselen noemen. Iedereen zou ons dan verstaan, en er was dan veel minder aanleiding tot verdeeldheid en getwist.

't Verwondert me niet, dat dergelijke vragen en gedachten opkomen by wie de eenheid en den vrede liefhebben. En V. d. L. zal wel niet de eenige onder onze lezers zyn, die den dag zegenen zou, waarop we al die onderscheidingen op Ghristeiyk erf van Gereformeerde, luthersohe, Roomsche en nog tal van andere beginselen een feestelijke begrafenis konden bezorgen, om in tegenstelling met alle andere alleen van Ohristeiyke of Schriftuuriyke beginselen te spreken.

En wie zich idealistisch buiten de werkelijlcheid zet, ziet al dadeiyk om naar de spa van den doodgraver.

Maar — daarvoor moet men zich dan ook buiten de werkeiykheid zetten.

Wie met de werkeiykheid rekent, ontdekt gauw genoeg, dat hy het zonder deze onderscheidingen niet stellen kan.

Niet omdat Gereformeerde, Calvinistische en Luthersohe beginselen —• om nu die alleen maar te noemen — naar beiyden en bedoelen van wie ze voorstaan, andere zyn dan die God ons in Zyn Woord openbaarde. Want dat zyn ze naar de pretentie van hun voorstanders juist niet. Integendeel, een gereformeerde beiydt dat de gereformeerde, een Lutheraan dat de Luthersohe, en een ernstige Roomsche dat de Roomsche beginselen op de Schrift gegrond, of, wat de laatstgenoemde betreft, althans niet met de Schrift in stryd zyn.

Doch daaruit ontstaat nu juist de moeiiykheid; en dit zou nu juist de grootste spraakverwarring scheppen, zoo elk van deze groepen, als ze het over de door haar beleden beginselen had, van de Schriftuuriyke beginselen ging spreken.

Want omdat ze de Schrift verschillend verstaan, vinden ze er oot verschillende beginselen in, en bedoelen 2e met de schriftuuriyke beginselen elk voor zich iets anders. Om alle misverstand af te snyden, moet men derhalve wel omzien naar een naam, die de Schriftuuriyke beginselen welke men belijdt, zoo goed mogeiyk defkt en, in hun tegenstelling met andere die zich óók als Schriftuurlyk aandienen, karakteriseert.

En zoo komt men dan tot de onderscheiding van Roomsche, van Luthersche en van Gereformeerde of Calvinistische beginselen.

De Roomsohe denkt daarbij dan aan de Schriftuurlijke (in dit geval beter: de Christelijke) beginselen, zooals die door Rome worden verstaan, de Lut'hersche van diezelfde Schriftuurlijke beginselen, zooals die door Luther het eerst geformuleerd en onder zijn navolgers tot ontwikkeling gekomen zijn, en de Gereformeerde aan de beginselen der H. Schrift, gelijk Calvijn die verstond en ze in de 'kringen die zijn stempel ontvingen, beleden werden en tot verdere ontplooiing kwamen.

Met van gereformeerde of Calvinistische beginselen te spreken, bedoelen we dus geen beginselen die we buiten de Schrift-om vonden, denken we er nog veel minder aan Calvijn boven of ook maar naast de Heilige Schrift te stellen, maar denken we aan de beginselen die God ons in Zijn Woord openbaarde, gelijk Calvijn — en hij, naar onze innigste overtuiging beter dan iemand vóór of na hem — die verstond en vertolkte.

Overigens is over de termen „gereformeerd" en „Calvinistisch" in dit verband nog op te merken, dat" ze niet geheel van dezeLEde beteekenis zijn. De eerste is enger dan de laatste. De eerste gebruiken we van de beginselen der leer, der kerkregeering en der Christelijke levenspraktijk; de tweede voor die welke gelden op het terrein van 't natuurlijke leven: wetenschap, kunst, poltiek, enz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 oktober 1929

De Reformatie | 8 Pagina's

Gereformeerde of Galvinistische bsgineelen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 oktober 1929

De Reformatie | 8 Pagina's