GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
Onze houding ten opzichte van Christelijke artsen.

Onze houding ten opzichte van Christelijke artsen.

Over dit onderwerp ontving ik een vraag van een onzer lezers. Omdat het de zaak m.i. op de juiste manier aan de orde stelt, en ook, omdat het reeds verschillende opmerkingen geeft, die ik anders zélf zou willen maken, geef ik 't schrijven waarin ze me gedaan werd hier in zijn geheel een plaats. D ...

De Reformatie
F.
947 woorden
VRAGEN VAN  GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

Nu er ai sedert een paar weken geen vragen meer bij me liggen, die om antwoord roepen — althans om een antwoord in deze rubriek — lijkt het me een gescliikt oogenblik, om de vragen zèlvc eens te laten spreken.Want vragen vragen wel altijd alleen, maar onbedoeld zéggen ze óók iets, zeggen z ...

De Reformatie
F.
899 woorden
Gebod IV.

Gebod IV.

H. K. te N. O. vraagt mijn oordeel over een stelling betreffende de strekking van het vierde gebod onder de Nieuwe Bedeeling, door hem verdedigd, maar door anderen bestreden.De stelling luidt: „Het vierde gebod geldt voor ons niet meer in den zin van „dan zult gij geen werk doen", en derha ...

De Reformatie
F.
1687 woorden
Bidden onder ’t voorbehoud: „indien het met Uw Raad kan bestaan”.

Bidden onder ’t voorbehoud: „indien het met Uw Raad kan bestaan”.

Onze lezer v. E. te R., wiens vragen over het bidden onaer het voorbehoud: „indien het met Uw Raad kan bestaan", ik in no. 27 trachtte te beantwoorden, is door ons antwoord niet bevredigd, en vraagt opname voor een breedvoerig schrijven waarin hij dit motiveert.Tot mijn leedwezen kan ik aa ...

De Reformatie
F.
1001 woorden
Het lidmaatsGliap van den Alg. Ned. Wlelrijdersbond  en van de Ned. Jeugd-Herberg-Centrale.

Het lidmaatsGliap van den Alg. Ned. Wlelrijdersbond en van de Ned. Jeugd-Herberg-Centrale.

Ik ontving de vraag, of een christen Ud kan en mag zijn van den A.N.W.B. en van de N.J.H.C, die beide door loterijen hun organisatie trachten te versterken en te propageeren.De vraag is nogal beperkt. Ze gaat uit van de veronderstelling, dat er voor een christen in 't algemeen geen bezwaar ...

De Reformatie
F.
659 woorden
Voorwaardelijk bidden.

Voorwaardelijk bidden.

Onze lezer v. E. te R. doel me in een uitvoerig schrijven — dat hij hier graag in z'n geheel zag opgenomen, maar dat al te veel ruimte zou innemen — eenige vragen over „het voorwaarde-1 ij k bidden om t ij d e 1 ij k e dingen"; mei name over zulk bidden onder beding, dat de verhooring kan bestaan ...

De Reformatie
F.
1365 woorden
Een gedeeld geloof — en de zaligheid.

Een gedeeld geloof — en de zaligheid.

Dezelfde inzender, wiens vragen aangaande de heiligmalcing ik beantwoordde, deed nog een paar andere. O.m. ook deze: of iemand, die niet uitsluitend op de gerechtigheid en voldoening van Christus .üijn. .vfirtcouwen stelt, maar voor zijn behoudenis ook nog iets verwacht van de' verdienste en de v ...

De Reformatie
F.
1050 woorden
De Heiligmaking.

De Heiligmaking.

II. II. De heiligmaking, geen werk van den geloovige zelf, maar van God. Dodi dan zóó, dat dit werk! der voortgaande vernieuwing — anders dan dat der eerste vemieuvring of der wedergeboorte — niet buiten, maar ónder en dóór de eigen werkzaamheid van den geloovige, ...

De Reformatie
F.
1047 woorden
De heiligmaking.

De heiligmaking.

I. Uit d. L. ontving ik twee vragen. De eerste gaat over de heiligmaking; de tweede over de belijdenis van Cliristus als den eenigen en algenoegzamen Zaligmaker. 'k Beantwoord ze in de orde waai-in ze gedaan werden.Eerst dan die over de heiligmaking. Inzende ...

De Reformatie
F.
1143 woorden
De staat van de Ziel des geloovigen na den dood.

De staat van de Ziel des geloovigen na den dood.

Een onzer lezers doet me een vraag over den staat van de ziel des geloovigen, aanstonds na het verscheiden uit dit leven, of over wat we kortheidshalve doorgaans noemen „den staat der afgescheidenheid" of „den tusschentoestand".Een onderwerp, dat in alle tijden de gedachten van wie in Chri ...

De Reformatie
F.
930 woorden
van 15