GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„De Macedoniër”. Gebr. Zomer & Keuning — Wageningen.

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

„De Macedoniër”. Gebr. Zomer & Keuning — Wageningen.

4 minuten leestijd

Voordat het jaar ten einde loopt, willen wij nog eens de aandacht vestigen op ons Zendingstijdschrift „De Macedoniër". Wij nemen als voorbeeld de elfde aflevering, welke buitengewoon rijk van inhoud is. Hier klinkt een stem ons tegen uit Engelsch-Indië in het artikel van Ds A. Pos: Indië's houding tegenover Evangelie en Zending; Dr S. Huizenga schrijft over: De ontwikkeling van 't Christendom in China; hij werpt een bizonder licht op het modernisme in de Zending aldaar. Ds H. Bergema zet zijn artikelenreeks voort: Over de beteekenis van de kennis der Javaansche Cultuur voor het verstaan van de Javaansche Levensvisie; Ds Bergema levert prachtig werk. Dan volgt een breede bespreking van „Merkwaardig Denken", het nieuwe boek van den oudzendeling Ds D. K. Wielenga. Ook hebben wij in deze aflevering weer een artikel over Jodendom en Jodenheid door Ds Velders. „Van mijn Uitkijk" door Ds D. Pol, besluit deze aflevering. „De Macedoniër" is o.i. de laatste jaren belangrijk vooruitgegaan. Het gevaar is, dat sommigen wegens den crisistijd aan het einde van den jaargang zullen bedanken; dit zou ernstig te betreuren zijn, ook voor het tijdschrift zelf, dat slechts bij algemeenen steun kan bestaan. Het zal zelfs noodig zijn, dat nieuwe inteekenaren zich bij de oude voegen.

Zooals ieder jaar ontvingen we ook nu weer een aantal scheurkalenders, die, alle welverzorgd, ook elk op zichzelf een sieraad zijn aan den wand.

Meerendeels zijn ze oude bekenden, die reeds lang in onze gezinnen hun plaats hebben verworven.

Vooreerst is er de Maranatha-kalender, uitgave van J. H. Kiok te Kampen, geredigeerd door Ds J. J. Knap Czn. Het schild, in zachte kleuren gehouden, stelt voor den val van Jericho's muren bij het bazuingeschal der Israëlieten. Een premieboek, getiteld „Voor Troon en Altaar" door Tcussaint Bokma is bijgevoegd, dat een verhaal brengt uit den tijd van Jerobeam.

Dan: Filippus' Kalender, uitgave van het Tractaatgenootschap „Filippus" (J. B. v. d. Brink & Go., Zutphen). 't Schild geeft een mooie afbeelding van de oevers der Jordaan, waar Johannes doopte. Als premie is toegevoegd een geïllustreerd verhaal uit de dagen der afscheiding „Als ik zal vreezen", door P. de Zeeuw. Voorts

werd bijgevoegd, maar - waarschijiilijk niet bij den kalender begrepen, een bundel tractaten van vier bladzijden, van welke vele reeds in tweeden of derden druk zijn. verschenen.

OeiUiistreerde Chr. Scheurkalender, uitgave J. N. Voorhoeve, Den Haag. De 44e jaargang van dezen kalender heeft tot schild het tafereel van Saulus 'Op weg naar Damascus. Het blok, dat ook afzonderlijk, in boekvorm gebonden, verkrijgbaar is, bevat naast de gewone dagblaadjes met tekststukjes en evangeliseerend verha.al, acht in kleuren gedrukte briefkaarten met Bijbelsche voorstellingen, die, met .die van vorige jaren, in een album kunnen bewaard worden. Twee premieboeken zijn toegevoegd, een verhaal van W. Schippers „Wapenbroeders", uit den tijd der Oost-Indische Compagnie, en een verhaal van D. Alcock „Gevangenen om des geloofswil", dat speelt in den tijd der Gontra-Reformatie.

Van denzelfden uitgever zijn ook de Bloem-kalender met vier bladen, die maaudkalenders en teksten in kleurendruk dragen, en een kalender voor 1934 „God zelf is aan het roer", met twaalf maandbladen, die prachtige foto-reproducties brengen en een vers van een bekend dichter uit buiten-of binnenland.

Christelijke Weekkalender voor het jaar 1934, onder redactie van L. Brasser, Mej. G. Ingwersen, Ds G. Kapteyn, Mej. Matter, W. J. Röttger, Ds J. A. Tazelaar, Mej. J. F. Velders. Het schild, dat voorstelt hoe Juda aan Jozef verklaart dat hij; borg is voor Benjamin, is vervaardigd door Mej. Josina Knap. Het bloo bevat weekbladen, met naast eiken datum een dagtekst. Als premieboek wordt verstrekt het bekende boekje van N. Baas en W. J. Röttger, Hemelsch Kapitalisme, met een voorwoord van Prof. Dr F. W. Grosheide. Uitgever is Jobs. Vlaanderen Oldenzeel, Ie Oosterparkstraat 212, Amsterdam Oost.

Eindelijk de kalender 1934 van de Geref. "Vereen, voor Drankbestrijding, met haar bekend vignet in goud op het schild, bevattende 12 maandbladen met propagandaspreuken aan den voet der bladen. Bureau van uitgave is: Willemsparkweg 217 b, Amsterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 november 1933

De Reformatie | 8 Pagina's

„De Macedoniër”. Gebr. Zomer & Keuning — Wageningen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 november 1933

De Reformatie | 8 Pagina's

Bladeren