GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

320 resultaten
Filteren
van 32
J. D. W.
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Presbyteriaansche Zending in Noord-Amerika. De Presbyteriaansche Zending in Noord-Ainerika vierde vorig jaar haar honderdjarig bestaan. Yoor jubilea van ziendingsicorporalies is over het algemeen niet veel belangstelling; en daar de buitenlandische zendingen onder ...

25 februari 1938
De Reformatie
J. D. W.
1508 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

P. van Renssen: Verstolen Schoonheid. — J. H. Kok N.V. te Kampen.De jong gestorven dichter Van Renssen heeft de laatste jaren van zijn leven zich vrijwel teruggetrokken uit het iliteraire leven van zijn eigen tijd. Zijn vriend, Rispens, die de uitgave van het bovengenoemd boekje verzorgde, ...

31 december 1937
De Reformatie
H. S.
J. D. W.
752 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Gedenkboek Zending der Gereformeerd? Kerken van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in Magelang en Temanggoeng.Dit bizonder mooi uitgegeven Gedenkboek vol prachtige platen en uitstekende artikelen wacht reeds te lang op onze aankondiging. We hebben reeds onderscheidene zilveren zendingsjubil ...

19 november 1937
De Reformatie
J- D. W.
J. D. W.
564 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Voetlus en de Javaanscbe Kerkorde. De dissertatie van Dr M. Bouwman over , , Voetius over het gezag der synoden" beeft begrijpelijke onrust verwekt. Van alle kanten komt men in het geweer. En het blijkt wel, dat lang niet allen het met dien jeugdigen doctor eens zi ...

24 september 1937
De Reformatie
J. D. W.
1235 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„William Tyndale", door Ds D. E. Boeke. Dit boekje van 40 blz. is het tweede nummer van den 42sten jaargang van „Lichtstralen op den akker der wereld". Velen zullen niet weten wie Tyndale was; de ondertitel licht den lezer reeds dadelijk in: „De vader der Engelsch© ...

6 augustus 1937
De Reformatie
J. D. W.
395 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Hoe staat bet met de Zending In Oost-Indië? 'Eienigen tijd geleden vestigden wij de aandacht op het zeer belangrijke boek van WUham Paton: Qirisüanity in the ©asteirn conflicts. Na ©en studiereis door het Oosten gaf Paton, secretaris van The International Missionarj' Council, in dit boek h ...

30 juli 1937
De Reformatie
J. D. W.
1536 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

In de schaduw van Hangchow. De vergadering van den Internationalen Zendingsraad, welke ditmaal het karakter van een Wereld-Zendingsconferenlie zal dragen, en in het najaar van 1938 te Hangchow zal worden gehouden, werpt haar schaduw reeds vooruit.De christel ...

21 mei 1937
De Reformatie
J. D. W.
1772 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Libellen-serie Nrs 133, & Keuning, Baarn. 137, 196. BoschVoortdurend zwermen nog libellen uit Baarn over het land, gemakkelijk door ieder te vangen. Nuttig, aangenaam en goedkoop is het aanleggen van een verzameling er van.In denzelfden vlotten, eleganten trant als de vorige, zi ...

7 mei 1937
De Reformatie
H. S.
J. D. W.
693 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

EsnheM der zendingskerken? In ons zendingslijdschrift „De Macedoniër" heeft Ds A. Pos, docent aan de Opleidingsschool te Djocja, zijn lezing geplaatst, door hem geihouden op de Algemeen© Nederl. Zendingsconferentie, October 1936, in twee vervolgartikelen.Zij zijn zeer de moeite waaï ...

9 april 1937
De Reformatie
J. D. W.
1462 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Onze Zending." Maandblad voor de Gereformeerde Jeugd. Gebr. Zomer & Keuning, WageningenHet Deoemiber-nummer van den 15den jaargang van dit keurig uitgegeven maandblad mag er weer zijn. „Soematra" wordt hier vervolgd. En dan is er een mooi artikel over de Javaansche muziek. Twee foto's ...

29 januari 1937
De Reformatie
J. D. W.
H. S.
873 woorden
van 32