GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De kraaiende haan, de orde van God.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De kraaiende haan, de orde van God.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

En de haan kraaide. Marcus 14:68—72.

Ja, het is alles van den kant der menschen wanorde in den lijdensnacht van Christus Jezus. En Hij moet die wanorde ook als zoodanig gevoelen ; want alleen zóó kan Hij 1 ij d e n onder de chaotische verwarring, die Hem, als den eenige, die récht staat in den kosmos, en die er kosmisch in den volsten zin des woords, verkeert, naar het leven staat.

Ja, alles is verwarring. En lijden ook.

Een lijden, dat reeds in de termen, die wij hierboven stelden, den Christus brengt in de volstrekte eenzaamheid.

En dat Hem oplegt de verplichting, deze eenzaamheid en die verlatenheid te zien. Nu dan. Hij ziet ze ook.

Maar Hij ziet ook, dat het geloof zich niet mag laten „depriraeeren". Depressie-stemmingen, o neen — die heeft H ij niet met zachte valscheherders-woorden goedgepraat. Hij haatte die, wanneer ze zonde zijn, zoover ze zonde zijn: gevolg van riiet-gelooven; gevolg van menschenchaos meer dan Gods kosmos en zijn orde gelden laten.

Dus heeft Hij, al werd Hij bij het uur meer eenzaam, zich niet laten deprimeeren.

En daarom greep Hij in g e 1 o o f s m o e d, als profeet naar Gods hand, zeggende: Vader! ik heb een wonder noodig; een mirakel heb ik noodig. Vader, om Simon Petrus weer te winnen voor den kerkopbouw van straks. Vader, ik wil hem een t e e k e n geven, ik wil het van te voren aan hem geven, een teeken, dat hij nooit vergeten zal. Ik wil, dat op een bepaald oogenblik de haan kraait. En dan op een tweede oogenblik n o g e e n s. En dat dat kraaien van dien haan precies zal samentreffcn met Simon Petrus' van te voren punctueel geprofeteerde daden. Vader, die coïncidentie heb Ik noodig. A^oor Simon. Voor zijn ambt. Voor de kerk, die hij moet bouwen. Dus, Vader, ik waag het, ik ben volstrekt verzekerd, gansch inwendig. Gij zult dat teeken aan mij geven; Gij zult over een paar uur die coïncidentie geven van dien hanebek en van Petrus' mond, die beide opengaan, open en dicht, precies zóó, als ik het aanstonds zeggen zal. Vader, ik ga het nu aan dezen Simon zeggen: heel secuur. Zou Elia mogen grijpen naar een wonder, als zij dat noodig hebben voor liim o p e n b a r i n g s w e r k, en ik niet? Vader, de eene profeet beschikt over den bliksem bij vooi'baal; ik beschik over een hanebek bij voorbaat. De profeten hebben altijd het wonder durven aankondigen, bij voorbaat, door hxHi sterk geloof. Vader, ik ben de meeste van die alle. En de minste. Ik vraag geen manifestatie, die de menschen sidderen laat, gelijk op Karmel; ik vraag alleen maar een hanekraai, die hij en ik alleen maar weten. Maar de kracht, waarmee ik vraag, en beschikking doe, die is gcweldig.er dan van de profeten alle bij elkaar. •

Zoo sprak de Christus tot zijn Vader, heel in stilte.

En daarna sprak Hij Simon aan, en zei: zóó gaat het, straks, een paar uur later. Die mond en die bek. Zóó.

Straks is het een paar uur later. De verwarring groeit.

De eenzaamheid wordt pijnlijker, Simon, Simon, hoe is 't mogelijk... die mond van u...

Opeens: de haan. Die bek van hem. Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, ik dank U.

De menschen brengen alle klokken van de wijs. Uw klok gaat nog op tijd. Precies op tijd, die haan

van U en mij, mijn Vader. De wanorde groeit; de orde blijft. UW orde. Vader! Uw haan.

De eenzaamheid drukt. Ze verlaten mij allen, Vader. Gij echter hebt mijn ambtsgeloof erkend, gekroond. Ge zijt er nog. Vader! Ik kan weer verder, Vader, den ambtsweg. Vader, ik ben nog niet geheel alleen; kom mijn eenzaamheid te hulp. ,

De rechter daar, de menschen daar. Het is al zóó laat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

De kraaiende haan, de orde van God.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 1934

De Reformatie | 8 Pagina's