GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Een literaire schatkamer.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een literaire schatkamer.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

M. A, P. C. Poelhekke, Prof. Dr C. G. N. de Vooys en Prof. Dr Gerard Brom, Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis, Vierde druk. — J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia.

Indien eenige uitgave in deze rubriek vermelding verdient, dan is het deze herdruk van den bekenden platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis, die beide de terreinen, dat van literatuur en van kunst, bestrijkt.

De atlas op zichzelf is al 20 jaar lang hij het onderwijs in de literatuurhistorie gebruikt en heeft een gevestigde reputatie.

Maar deze vierde druk is geheel een vernieuwde uitgave, door belangrijke uitbreiding van 't platenmateriaal, zoowel inzake de literatuur als over de plastische kunst. Tal van nieuwe reproducties zijn opgenomen, niet slechts in het laatste gedeelte, dat uiteraard kon en moest worden aangevuld.

maar ook iu de plateiiseries van middeleeuwen en volgende perioden. En de aanvullingen zijn aanwinsten. Ik wijs op de zeer instructieve plaat van het middeleeuwsche oordeelstooneel, op de fijne satire van Pieter Molijn op den godsdienststrijd, op het onbekende portret van Stalpaert v. d. Wielen, op de reproducties van 18e eeuwsche openlucht-vertooningen, de bustes van Jan Baptist David en Jan Frans Willems e.d. In de collectie betreffende den nieuweren tijd is een ^eheele verandering gekomen. Portretten van Afrikaansche en Vlaamsche dichters zijn toegevoegd, van jongere auteurs, proeven van moderne verluchtingskunstj reproducties van artistieke illustratie. "En ook aan de platen op het gebied van bouw-en schilderkunst zijn verschillende heel mooie afbeeldingen toegevoegd. Op het geel getinte papier komen ze uit in al hun artistieke fijnheid.

De inhoud van den atlas is, zooals men van de vorige edities weet, naar bepaalde groepen gerangschikt. In de voorrede worden ze genoemd en omschreven. Het zijn er zeven, n.l.: wording en uiterlijk van het boek; boekverluchting-voornamelijk door gelijktijdige kunstenaars; portretten van representatieve persoonlijkheden; afbeeldingen uit de omgeving waarin de schrijver leefde; tooneelvertooningen en tooneelinrichting; handschriften, die een denkbeeld kunnen geven van de werkwijze van dichters en schrijvers; afbeeldingen op het gebied van schilderkunst en bouwkunst. Elke plaat is voorzien van een onderschrift, dat niet slechts over de afbeelding, maar dikwijls ook over de literair-o( cultuur-historische waarde van het afgebeelde leerzame gegevens verstrekt.

Het rustig, blad voor blad bekijken van deze uitgave is allereerst een genot: de literatuur-geschiedenis gaat leven en glanzen, door wat men Ie zien en te lezen krijgt. Maar daarnaast is het een aanschouwelijke les in letterkunde, die beteekenis heeft voor lederen belangstellende. Waarlijk, niet alleen de scholieren kunnen nut hebben van dit prachtwerk. 't Is voor elkeen een scholing in literaire kennis en artistieke ontwikkeling.

In 'één opzicht vind ik een tekortkoming. Van alles, wat de christelijke kunst der laatste veertig, vijftig jaar heeft opgeleverd, is niets te vinden in de uitbreiding der laatste pagina's. Dat is een tekortkoming, juist omdat de atlas veel meer is dan een platen-collectie, omdat ze is een literairen cultuur-historisch overzicht aan de hand van afbeeldingen. Met de opname van een of twee portretten, facsimile's of wat ook uit de groep christelijke kunst van den nieuweren tijd bad deze het recht wedervaren, dat ze toch in meer dan een opzicht heeft: als element in de ontwikkeling van het hteraire leven te worden erkend.

Mogelijk wordt deze leemte weggenomen in een vijfden druk, die wel spoedig op dezen vierden volgen zal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

Een literaire schatkamer.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 1934

De Reformatie | 8 Pagina's