GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

512 resultaten
Filteren
van 52
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Nieuwe Boeken over IndiS. IV. (Slot.) Do bespreking van enkele nieuwe boeken over Indië, die, doordat ik een paar maal mijn artikelen moest afbreken, over langeren tijdsduur verloopt dan ik bedoeld had, beëindig ik thans met oen kort ...

De Reformatie
C. T.
1290 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Nieuwe fioeken over Indlë. ni. Tot de boeken over Indië (die ik van de nieuweuitgaven-ter-bespreking in enkele artikelen samenvoeg) behooren ook een tweetal belletristische verhalen: „Vrouwen naar Jacatra", door A. den Hertogi) en „M ...

De Reformatie
C. T.
1520 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Nieuwe Boeken over Indië. II. Wegens plaatsgebrek moest van het artikel van verleden week het tweede gedeelte blijven overstaan, handelend over het boek „Morgenrood", dat werd ingeleid door Z.Exc. A. W. F. Idenburg. Omdat juist toen ...

De Reformatie
C. T.
1267 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

liieuwe Boeken over Inaiö. I. Boeken over Indië liebben altijd onze belangstelling.Zoolang onze heugenis strekt hebben we over Indië gehoord; we hebben er allerlei van geleerd; we hebben menschen gesproken, die ons ervan verte ...

De Reformatie
C. T.
1040 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Nieuwe ïerzenbundels. Na de beantwoording in arükclvorm van vr.agen over boeken, die eenige voorafgaande nummers in l> eslag nam, komen nu aan de arde verschillende nieuwe uitgaven, die ter bespreking aan ons blad werden toegezonden.En. dan begin ik met e ...

De Reformatie
C. T.
1503 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Over Felix Timmermans' „De Harp van Sint Franclscus". De vorige maal schreef ik, dat de eerste serie vragen-over-boeken was afgedaan en daarom de loopende artikelenreeks beëindigd werd. Daarna echter bemerkte ik, dat een van de eerst-ontvangein brieven niet was bea ...

De Reformatie
C. T.
1698 woorden
LITERATUUR KUNST

LITERATUUR KUNST

Arthur van Scbendel, De Waterman. Tot de vragen over boeken, die in de artikelenreeks van de laatste weken aan de orde zijn geweest, behoort er nog een, die ik gaarne in deze serie betrekken wil. Het afdoen van enkele andere, die mij later hebben bereikt, volgt dan ...

De Reformatie
C. T.
1492 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

G. G. Hoogewerff. † De vorige weck is in den ouderdom van 75 jaar te Hilver.sum overleden de heer G. C. Hoogewerff, en gaarne wil ik, alvorens verder te gaan met de loopende artikelenreeks, dezen ouden vriend van den christelijken lezerskring in een kort „In Memori ...

De Reformatie
C. T.
620 woorden
Over „Erfgenamen” van Körmendi als tijdboek.

Over „Erfgenamen” van Körmendi als tijdboek.

De ruimte die mij overblijft is juist toereikend, om, ten vervolge op de artikelen-reeks van de laatste weken, een vraag te beantwoorden betreffende het boek van den Hongaarschen schrijver Ferenc Körmendi „Erfgenamen" (vert. door mevr. Szeckely Lulofs).Die vraag (die in z'n formuleering vo ...

De Reformatie
C. T.
981 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Over „De man zonder Uniform" van Willy Gorsari. Sinds enkele weken ben ik bezig, in het artikelsgewijs bespreken van nieuw-verschenen boeken, desbetreffende vragen uit onzen lezerskring le beantwoorden. Zoo kwamen achtereenvolgens aan de ordo AljaRachmanowa's dagbo ...

De Reformatie
C. T.
1977 woorden
van 52