Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

De amandelroede van het Woord Gods.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De amandelroede van het Woord Gods.

4 minuten leestijd

Wat ziet gij, Jeremia? Eii ik zeide: k zie een amandelroede. En de HEERE zeide tot mij: ij hebt wèl gezien; want Ik zal wakker zijn over Mijn Woord, om dat te doen. Jeremia 1:11 en 12.

In Jeremias hof slapen nog alle boomen hun •winterslaap.

Ze zijn nog dor en grauw, zonder knop of bloesem.

Maar één boom is al wakker, vol leven en actie. Het is de amandelboom; zijn twijgen zijn dicht bezet met kortgesteelde witte of roze bloesems.

Is die boom het beeld van herlevende hoop? In het natuurleven stellig.

Maar hier, in de openbaring Gods. spreekt hij op andere wijze.

Wal ziet gij? zoo vraagt de Heere aan den profeet?

Een amandelroede! De Heere zeide: gij hebt wèl gezien, want Ik zal wakker zijn over mijn Woord om dat te doen.

In dit Godsgetuigenis ligt een prachtige woordspeling, die in onze vertaling teloor gaal. In het Hebreeuwsch heeft de amandelboom een naam, die precies zoo klinkt als het werkwoord w a k-k e r z ij n.

Omdat hij het eerst van alle vruchtboomcn uit den winterslaap ontwaakt. Hij beschikt over een wondere vitalileil; is al vroeg klaar lot zijn taak om bloesems te dragen en vrucht te zetten.

Nu, zegt de Ileere: zóó is het met Mijn Woord ook; Ik zal wakker zijn over Mijn Woord om dat te doen.

Dus: God spreekt, als de menschen nog slapen; God doet daden, als zij nog wakker moeten worden.

Hij is de levende God; Zijn lente begint vroeg. Hij heeft het eerst het woord en het eerst de daad. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht.

Dat was Jeremia tot troost en tol kracht, al moest hij l> eginnen met de oordeelen des Meeren aan te zeggen.

En daar moeten wij óók aan denken. Hel lijkt soms, in onzen tijd, alsof de menschen alleen aan hel woord zijn, alsof zij hun plannen maken en doorzetten, en snel hun gang gaan.

De vijanden woeden tegen de Kerk; het ongeloof werpt Gods woorden weg, rekent er niet mee.

Wat is voor ons Gods Woord? De wederstrevende zegt: wie is de Heere, dal ik naar Hem zou luisteren? ,

Maar, de vijanden, en de zonde, en de wereld, en de duivel komen toch altijd telaat, achter God aan.

De amandelboom bloeit al, als hun boomen nog slapen.

God is wakker, als ieder van hen nog rustig sluimert; Zijn Woord gaal dóór, en heeft kracht, zet vrucht. Het is te vergeef sch legen God te strijden. Zijn oordeelen zijn onafwendbaar.

Wie het niet gelooft, zal hel ondervinden. Wat heeft God al vroeg tol u gesproken, gedoopten in Zijn naam!

Toen niemand u nog iets beloven kon, heeft Hij het al gedaan.

De amandelroede van Zijn Woord is u tot oordeel, zoo gij u niet bekeert.

Maar ook tol troost, als ge er door genade des geloofs uw ziel op richt.

Zoowel in belofte als in dreiging wordt Zijn Woord altoos trouw volbracht. Dat eeuwige Woord is onze verwachting, maar ook onze kracht.

De amandeltwijg van het goddelijk getuigenis staat in bloei; en van dezen levenden boom valt geen enkele bloesem af; zij worden alle vrucht.

Doch de woorden der menschen komen telaat; ze zijn verwelkende bloesems gelijk.

Men verwacht betere lijden; ' men wil andere toestanden.

De woorden van menschen moeten betering geven. Menschen, wordt toch eindelijk eens wakker! Richt uw zaken uil!

Maar ze slapen; ze komen telaat. God is hun vóór; Zijn Woord is wakker, en Hij, de Wachter Israels, is wakker over Zijn Woord. Om het te spreken, en om het te doen.

Menschen hebben praat; de Heere heeft de daad. Alle conferenties hebben geen vrede kunnen geven; alle saamsprekingen der staatslieden geen onheil kunnen afwenden.

De boomen blijven dor. Het is nog winter. God alleen is wakker over Zijn Woord, om dat te d o e n.

Dit is het woord, dal in Christus vastligt, die den naam des Vaders volkomen heeft geopenbaard, in Wien alle beloften ja en amen zijn.

Hoe onmachtig zijn de vijanden. En hoe veilig de Kerk.

Want de vroege lente Gods zet den hof Zijner Kerk in bloei.

De wereld komt telaat. De amandelboomen Gods bloeien allang. Ook rijpen hun vruchten.

Hel Woord des Heeren overwint.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 november 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

De amandelroede van het Woord Gods.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 november 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken