GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

BOEKBESPREKING

5 minuten leestijd

Filippus' Kalender voor 1936. —• Uitgave J. B. V. d. Brini & Go. N. V., Zutphen.

Wij ontvingen den kalender 1936 van Filippus, en hebben ter kennismaking enkele passages gelezen. Het gelezene geeft ons aanleiding den kalender met vrijmoedigheid aan te bevelen. De voorstukjes voor de maanden Januari en Februari zijn van Ds J. Mulder te Leeuwarden; voor Maart en April van Ds T. J. Hagen te Delft; voor Mei en Juni van Ds Buff inga van Rotterdam; voor Juli en Augustus van wijlen Ds J. Gispen te Groningen; voor September en October van Ds S. J. Popma te Amersfoort; voor November en December van Ds J. J. Berends, em. pred. te Amersfoort.

De achterzijde van de blaadjes geeft weer op de bekende wijze verhalen e. d. Al heb ik niet eiken dag van het jaar gecontroleerd, ik meen toch wel opgemerkt te hebben dat van den nieuwen gezangbundel geen gebruik gemaakt is. Eiken dag wordt een vers te zingen gegeven, behalve dan een enkele maal, waar de opgaaf vergeten is. De kalender heeft een goeden naam en wandelt in het oude spoor.

„Maranatha-kalender 1936". J. H. Kok — Kampen.

De bekende Maranatha-kalender is er weer. Men weet, dat de uitgever nu al vele jaren lang zich ingespannen heeft, om een goed schild te leveren. Ook nu is zijn toeleg weer uitnemend gelukt. Het schild is fijn van compositie; en bovendien maakt het den indruk van zeer ernstig rekening te houden met de archaeologische gegevens. Inzake het schild is deze kalender inderdaad eenig in zijn soort. Het motief van het schild is de prediking van Jona in Ninevé. De kalender is verzorgd door Ds J. J. Knap Czn, wat de voorzijde betreft. De achterzijde geeft mengelwerk. Een verdienste is, dat een letter gekozen is, die op het gewone formaat toch veel leesstof geeft. Het mengelwerk is frisch. Wij treffen b.v. aan citaten van Jan Luyken, Jacq. v. d. Waals, Huygens, G. Meima, Spurgeon, Guido Gezelle, een brief van H. de Groot (1618), en andere schrijvers. Zoo is het geheel binnen de reeks van populaire kalenders voor het christelijk gezin o.i. eerste-klasse-werk, binnen het genre zelf. Laat ons even opmerken, dat dit laatste zinnetje niet een verkapte misprijzing is; want wij gelooven stellig, dat dit genre zijn recht van bestaan

heeft.

K. S.

J. J. Knap Czn. „Van de bekeering". J. H. Kok - - Kampen.

Dit geschrift is een premieboek, behoorende bij den christelijken Maranatha-kalender van de firma Kok. Zeer compres gedrukt, is het een werkje van 167 bladzijden geworden. In eenvoudigen trant voor ieder verstaanbaar, met regelmatigen betoogtrant, geeft Ds Knap zijn beschouwingen, die hetgeen tot nu toe communis opinio inzake de bekeering onder ons is, op aantrekkelijke en doeltreffende wijze weergeeft. Met genoegen hebben vrij van dit werkje kennis genomen. Ook van de tegenstelling roomsch—protestantsch wordt notitie genomen: het roomsche boete-stelsel en de protestantsche biecht worden b.v. besproken.

J. A. Tazelaar. „Kruisvaart onder Gods regenboog". Zomer & Keuning — Wageningen.

Ds J. A. Tazelaar, aldus de uitgevers, „beoogt geen litteratuur te geven, maar in simpele woorden te boeien en bovenal geestelijk te leeren en te troosten". Opdat zieken en ouden het boek gemakkelijk in liggende houding kunnen lezen, is het in een zeer groote letter gedrukt. Hieraan wordt de behoefte zeer sterk gevoeld en hiertoe leent het verhaal zich ook uitstekend. Het is een eenvoudig verhaal, dat goed geschreven is. Dat voor de zieken op deze wijze gezorgd wordt, verdient de aandacht. Wij vestigen daarom ook gaarne om deze

reden op dit feit de aandacht.

K. S.

„Kalenders 1936". J. N. Voorhoeve - Den Haag.

Wij ontvingen van den uitgever Voorhoeve een exemplaar van zijn Geïllustreerden Christel ijken Scheurkalender voor 1936. Niet alleen den kalender zelf ontvingen we, maar ook nog afzonderlijk in boekvorm het blok, wat het overzicht vergemakkelijkt. De illustraties zijn van het genre, dat populaire evangelisatielectuur tot nu toe onder ons steeds gekenmerkt heeft, maar dan toch beter dan meestal het geval is. Aan de voorzijde een tekst, aan de achterzijde korte opmerkingen, stichtelijke stukjes of verhalen. Ook deze zijn van het bekende genre, met nogal piëtistischen inslag; waarmee wij echter niet willen zeggen, dat deze kalender daarin onderdoet voor zijn collega's. Het schild kon ons niet bekoren. Het stelt een Oosterschen wachter voor. Motto: de dag is nabij; van schemerlicht intusschen is weinig te ontdekken.

Bovendien werd ons gezonden een Driebladige Kalender (elk blad voor vier maanden). Een aardige wandversiering, zeer goede illustratie en tekst (verzen van Guido Gezelle, Louise Pompe en Willem de Merode).

Een' derde kalender heet „Het Licht Tegemoet". Deze bestaat uit 12 bladen, elk met een foto en een geteekende spreuk. Deze laatste kunnen als briefkaart verzonden worden. De spreuken zijn van Jan Luyken, F. W. A. Korff, H. Redwood, Th. Spoerri (vol gedachtenfouten), Jacob Cats, Tauler (eveneens fout gedacht), Willem de Merode, J. J. Knap Czn, P. A. de Genestet, A. M. Ampère, Thomas a Kempis, W. J. Oehler. De illustraties zijn hier bizonder goed. Wij zouden zeggen: onovertroffen.

Eindelijk is er nog een Verjaardagkalender. Goed uitgevoerd; op elk blad ruimte voor twee maanden. De illustraties kunnen ons hier maar weer matig bekoren, maar men moet niet te veel eischen. In zijn soort is toch ook deze kalender smaakvol uitgevoerd.

Wij vestigen nog de aandacht er op, dat de scheurkalender, hierboven aangekondigd, voor de 45ste maal

verschijnt.

K. S.

W. Schippers. „De stem des bloeds". J. N. Voorhoeve — Den Haag.

Populaire lectuur. Een vertelling, die haar aanvang neemt in 1572. Motief: Godsvertrouwen, leiding Gods en hulp. Theologisch brengt dit boekje niet verder, maar dat bedoelt het ook niet. Eenvoudige illustratie.

K. S.

Cath. Shaw. „Waar liefde woont". J. N. Voorhoeve — Den Haag.

Het werk is vertaald uit het Engelsch, en bedoelt te schrijven in den zin van het tegenwoordig bekende slagwoord „praktisch christendom". Wij houden niet van het motto „praktisch christendom", omdat er geen christendom is, dat niet praktisch is. Maar het verhaal zelf is goed geschreven en eenvoudig gehouden.

De beide boekjes, hierboven genoemd, worden onder speciale condities bij den boven aangekondigden kalen­

der geleverd.

K. S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 oktober 1935

De Reformatie | 8 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 oktober 1935

De Reformatie | 8 Pagina's

Bladeren