GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1935-10-25
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Huwelijk en geboortebeperking. II. Door algemeene toepassing van het principe der geboortebeperking zou vervolgens de gezondheid van moeder en kinderen sterk bevorderd worden. Door het voorkómen van zwangerschap worden de gezondheid ...

De Reformatie
Dr A. C. DROGENDIJK.
1546 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De Hemelroem. Abraham, de vader der geloovigen, heeft een beer zelf uitgemaakt, wie de moeder zijn zou van den erfgenaam, dien (; od hem beloofd had. Niet Sara, maar Hagar. En daarmede bewees Abraham ook maai" één weg te kennen, waarin erfgenamen geboren worden: de ...

De Reformatie
v. d. B.
747 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Van professoren, die feitelijk niet gepolemiseerd hebben. Het Bureel der V. U. zond mij verleden week ter bespreking no. 36 van het Vrije-Universiteitsblad (maandelijksche mededeeUngen). We lezen daarin op bl. 339: Zooals bekend is eeaige jaren geleden sajne ...

De Reformatie
K. S.
2426 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Vooruitgang. G. Mulder: Deining. — J. H. Kok N.V., Kampen, 1934. G Mulder: Geeft gij hun te eten — J. H. Kok N.V., Kampen, 1935.Uit de boeken van Ds J. A. Vissdier is de Frieise heide al bekend geworden, met zijn grote armoede in geestelijk en stoffelijk opz ...

De Reformatie
H. S.
1092 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) De eer en de beeriykheid der volkeren. Iemand sclireef mij over de volgende moeilij kheid.Ergens was, in een publiek gebouw, waarin gewoonlijk niet veel sticht ...

De Reformatie
D. v. D.
1097 woorden
ZIEL KUNDE

ZIEL KUNDE

De ontwikkeling van 't begrip „geest". Naast algemeene leiding waarin de redactie geen „ja" en „neen" tegelijk het woord geeft, beoogt „De Reformatie" volgens den oorspronkelijken opzet óók het woord tö geven aan meeningen, waarvan de uitspraak bijdrags wil zijn to ...

De Reformatie
Redactie.
LOS.
881 woorden
POPliAIR-VEJEN-""^

POPliAIR-VEJEN-""^

Geloofsgenezingen In Moettlingen? VII. Gottliebin Dittus en een „gebroken" pols. Zoo zagen we dus, hoe Blumhardt, door Gottliebin met geweld de handen te vouwen tot gebed, en haar te bevelen te bidden, met de behandeling een a ...

De Reformatie
P. JASPERSE.
2531 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Gemeente- of Orgelzang. Dr A. Kuyper Jr. Bij den zilveren mijlpaal.„Aan het einde van den dienst, die zeer druk bezocht was, zong de gemeente den jubileerenden Predikant toe Psalm 134 : 1 en 3."Ds P. H. Borgers.„Tenslotte werd Ds Borgers waarde ...

De Reformatie
J. Z.
283 woorden
Correspondentie van de Redactie.

Correspondentie van de Redactie.

V. te V. stelt mij volgende vraag: „Is U niet van meening, dat het gebruik van het woord „GIJ" vermeden dient te worden? "Daarbij geeft hij de volgende toelichting: „Zooals U ook bekend zal zijn, is dit woord gewoon, niet alleen in alles, wat van de Kerk uitgaat (preek, bijbe ...

De Reformatie
K. S.
779 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Afscheiding in 1936? Zal er een afscheiding moeten komen in 1936? Dat is bijna onvermijdelijk, zeggen sommigen. Neen, dat behoeft en mag nog niet, zeggen anderen. Zieliier een verschil van inzicht, dat onderscheidene rechtzinnigen in de Presbyteriaansche kerk van elkander scheidt in hun st ...

De Reformatie
C. VAN TIL.
1072 woorden
van 2