Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BOEKBESPREKING

3 minuten leestijd

Het boekje „Jezus van Nazareth".

Dezer dagen vergaderde te Amsterdam het Nederlandsch Comité voor de verspreiding van het boekje „Jezus van Nazareth", onder presidium van Mevrouw C. van Eeghen—Van Marie. Het boekje, dat gedurende de oorlogsjaren op aanvrage aan officieren en soldaten gratis werd toegezonden in Nederland en in België, vindt nog immer zijn weg op het terrein der evangelisatie en brengt nog dagelijks grooten zegen.

In 1933 beleefde dit boekske, dat thans in bijna alle moderne talen is verschenen, in ons land een vierden druk, met een oplaag van 17000 exemplaren. En dat, nadat reeds 45000 exemplaren, in de 20 jaren, die tusschen 1914 en 1934 liggen, in ons land en in Nederlandsch-Indië verspreid werden. Van deze 17000 ex. werden sedert Maart 1933 reeds 5500 ex. verkocht.

Ook verscheen verleden jaar, door de goede zorgen van het Nederlandsch Bijbelgenootschap een uitgave in brailleschrift, die in „Sonneheerdt" te Ermelo gedrukt werd.

Wij willen op deze braille-uitgave speciaal de aandacht vestigen, daar deze nog weinig bekend is. Ieder, die met onze blinden meeleeft, kan een hunner een groot genoegen doen, door het schenken van het boekje JTezus van Nazareth" in blindenschrift.

' Het Comité besloot thans over te gaan tot de uitgave van deze harmonie der vier evangeliën in het Jiddisch. Ds J. Rottenberg heeft zich destijds bereid verklaard de vertaling in het Jiddisch op zich te nemen. Dit moeilijke werk is thans voltooid. De copie ligt gereed en zal eerstdaags ter perse gaan.

De verspreiding van deze Jiddische uitgave, die hoofdzakelijk voor Polen bestemd is, zal geschieden in saamwerking met The Hebrew Christian Testimony to Israël, the Mildmay mission to the Jews en the British Jews Society te London.

Tenslotte vsdl bet Comité de Hollandsche uitgave (een boek van 263 pagina's en vier kaarten) nogmaals ten zeerste aanbevelen aan allen, die evangelisatie of jeugdarbeid verrichten. De inhoud der vier evangeliën op deze vrijze gebracht, met hier en daar een verklarende noot en in makkelijk formaat en een uitvoering, die ook ditmaal weer zoo keurig verzorgd werd door den heer J. H. Kok te Kampen, heeft bewezen makkelijk ingang te vinden, ook bij hen, die Gods Woord nog niet kennen. Men kan deze boekjes voor evangelisatie-doeleinden bestellen bij den heer D. King te Heemsiede (giro 96024) voor den zeer billijken prijs van 50 cent per exemplaar, bij 10 of meer exemplaren ontvangt men ze bovendien nog portvrij.

Vestigen wij tenslotte nog de aandacht op de handelsuitgave, die bij alle boekhandelaren te koop is in keurig gebonden in licht en donker, paarsen of matgelen linnen band. Deze boekjes „Jezus van Nazareth" zijn keurjJ schenken voor allen, die het evangelieverhaal t jeugd moeten behandelen of cateehisanten, die | nis des geloofs afleggen. Het is een boekje, dg blijft lezen, zijn leven lang!

Een ieder, die een handelsuitgave koopt, verriciil goed werk, zonder eenige extra gave steunt hij f nieuwe vertaling in het Jiddisch en daardoor de lA onder de Joden.

Het Comité hoopt van harte, dat in het jaar, i ons ligt, de vraag naar deze schoone hannonid evangeliën even groot moge blijken als vorige L dat het boekje „Jezus van Nazareth" door veleJ geerd en tot zegen moge zijn.

Het Nederlandsch Comité tot versprj van het boekje „Jezus van N Mevr. C. VAN EEGHEN—VAN MARli „Midduin", Aerdenhout, PresiJ Mej. C. M. E. KUYPER, 's-Gravenhal A. J. DA COSTA, Amsterdam. J. H. KOK, Kampen. H. W. VAN MARLE, Amsterdam. L. J. VAN WIJK, Amsterdam. D. KING, Koedielslaan 62, Heemstede, | Secr.-Penningniij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 december 1935

De Reformatie | 8 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 december 1935

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken