GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1935-12-27
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De volheid des tijds.') III. We gingen den vorigien keer na, wat „de volheid ides tijds" bij het Joodsche volk in Palestina [insloot met betrekking tot 's Heeren Evangelie- Iprediking en kruisdood, dJ. ten aanzien van de ILeiJsverwer ...

27 december 1935
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1780 woorden
Ik geloof aan

Ik geloof aan

Ik geloof aan de universeele „wederhersteiling". (JAARWISSELING). Het is op den oudejaarsavond goed, klaar te komen met den tijd, te welen, wat hij waard is, waarheen hij dringt. En het is noodig, óók over hem uit bel geloof te spreken in het midden van de belijden ...

27 december 1935
De Reformatie
K. S.
2145 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De eerste Eerstprediking. 't Behoorde tol de vernedering van den Messias, dat Hij onder het Oude Verbond werd voor-afgeschaduwd door profeten en priesters en koningen, die in hun zonden en beperktheid slechts zeer aebrekkige typen waren van Hem, den Volheerfiikc. ' ...

27 december 1935
De Reformatie
D. V.
718 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

N.S.B.-misbaar, Op dringend verzoek deel ik hier mede, dat volgens van meer dan één kant mij verstrekte mededeeling, één der N. S. B.-propagandisten, zekere heer De Bruin, geen lid van één der Gereformeerde Kerken, in een vergadering te Kampen, een soort van rede gehouden heeft, waarin hij ...

27 december 1935
De Reformatie
K. S.
A. JANSE.
1687 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Als glJ in uw buis zit. Wie nog de aarts vaderlijke gezinnen gekend heeft, met hun groote familie-reünie's, denkt ongetwijfeld met weemoed en heimwee daaraan terug. Wij hebben geen huizen meer, althans in de stad niet, wij hebben vaak ook geen gezinnen meer. Aan de ...

27 december 1935
De Reformatie
N. B.
763 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

„Het groene Licht". Een voorrede in «en roman is een gevaarlijk ding. Althans, dat kan het zijn. Wanneer een voorrede niet meer bedoelt te geven dan ©en vrieindeilijbe introductie of een welwillende aanbeveling, dan kunnen we haar voor kennisgeving aannemen. Anders ...

27 december 1935
De Reformatie
Gr. GILHUIS-SMITSKAMP.
1573 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Het Creatlanlsme bjj de Scbolastleken. Niet alleen de kerkvaders, maar ook de middeleieuwsche godgeleerden hebben zich bezig gehouden met het onderzoek naar het ontstaan van de ziel des menschen. Zij bepaalden zich niet tot het overnemen van de voorstelling van Ari ...

27 december 1935
De Reformatie
LOS.
1061 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Het Duitsche Natlonaal-sociallsme. VIL De Persdictatuur. Even natuurlijk als het was, dat het nationaalsodalisme zich met de scholen ging bemoeien, was het ook, dat het zijn neus in perszaken stak, om ...

27 december 1935
De Reformatie
B.
1298 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Is Zending onzin? ')Het boek van Gustav Adolf Gedat: „Ein Christ erlebt die Probleme der Welt" zal in zijn vertaling: „Wereldproblemen van nu", uitgave van Kok te Kampen, wel niet zooveel aandacht hebben getrokken als in Duilschland, maar uit de verschillende recensies bleek ons toch, dat ...

27 december 1935
De Reformatie
J. D. W
1818 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Kerstliedje voor 1935. In Het Algemeen Weekblad voor Christendom en [•ultuur" schrijft P. Minderaa onder dezen titel een vers, Vaarvan wij hier den aanhef citeeren: Ach kindje, dat uit den hemel zijt, om wie ons bitter verlangen schreit, die stralend in onze ...

27 december 1935
De Reformatie
K. S.
2890 woorden
van 2