GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

OPVOEDING ONDERWIJS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OPVOEDING ONDERWIJS

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voorllcliting?

Ik meende er een goed werk aan gedaan te hebben, den vorigen keer eens iets mee Ie deeden uit het Jaar\'erslag omtrent den toestand van ons onderwijs. We zijn ler in onae kringen toch' wal van overtuigd, dat het onderwijs aan onze kinderen een zaak van hooge beteekenis voor ons volksleven is. Daar is altijd veel werk van gemaakt. Ook in het politieke leven is over het onderwijs altijd heel wat te doen geweest.

Nu ben ik een beetje geschrokken van wat ik in de Nieuw© Prov. Gron. Courant las. , De Redactie van dat invloedrijk© blad in het Noorden van ons land vindt het zoO' verkeerd, dat in dat verslag door de Inspecteurs wordt gerapporteerd, dat de toestand van ons onderwijs door den druk der oimstandigheden er niet beter op wordt. Dat hadden de Inspecteurs , niet mogen puMioeeren, want daardoor oefenen ze feitelijk critLek op die diaden van de regeering en daartoe hebben ze als ambtenaren niet het pecht. Wanneer za zoo' iehs deden onder een fascistisch bewSÜnd/ dan zou de kogel hun deel zijn.

Daar zit ik nu met mijn doorgegeven medledteehngen. Maar er zijn hier toch wel ©en paair dingen, die mij niet helder zijn.

Vindt de redactie yan genoemd bliad het nu jammer, dat ons volk met den waren stand va|a zaken op de hoogt© gebracht wordt? Mag het niet gezegd worden, dat de klassen te groot zijn, , dat dö organisatie van menige school niöt meer moge" hjk zou zijn, zonder de kweekeling met akte, die bij een volledige dagtaak, met voile verantwioor'dehjkheid voor ©en klas, nog niet den titel Van onderwijzer heeft len allerminst een behoorUjk salaris ontvangt? Ik had eerder van het blad' verwacht, dat het ijverig zou meehelpen, om deze toestanden te signaleeren en te doen verdwijnea. Ik kan in deze publicaties zakelijk geen kwaad zien.

En dan nog jets over de Inspectem-s. Deze zijn verplicht, jaarlijks, een verslag over den toestand van Jiet onderwijs in hun Inspecfcite te rapporbeeren. Deze rapporten worden door die Hoofdinspecteurs verwerkt en eindelijk wordt het Jaarverslag door de Jlegeering gepublioeerdl Deze kan dus weglaten, wat ze niet dienstiig oordeelt

ter algemeene kennisgeving. Hoe nu di© Inslpec'teurs zich hier yergalopipeerd: kunnien bebben; waardoor die het verwijt verdieneni, dat ze hun plaats niet kennen; door dten Minister moeten worden tereclltgezet, dat alles is mij niet dniidelijk geworden. Ik dacht, d'at de Inspecteurs veeleer een verwijt verdiend zouden hebben, wanneer ze dien diuidielijken achteruitgang yan ons onderwijs haddien verzwegen.

Neen, ik kan , liet tot mijn spijt niet ni^t die N. P. G. C. eens zijn. Men .moet in onze kringien niet bang worden, om die ware toestanden bij ons ondei-wijs te zien belicM. Reclits is altijd de zijde gewieest, waar men voor het gezonde volksonder'wijs heeft geijverd en waar men altijd ons volk ihieeft doen meeleven met het ondierwijs , aan ide kinderen. Moet dat zoo niet blijven, of moet de woorüchüng ophouden en daardoor ook het meeleven afgesneden worden?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 november 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

OPVOEDING ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 november 1937

De Reformatie | 8 Pagina's