GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De roep om eenbeid.De roep om eenheid heeft in ons land een verdachten klank. Vooral voor wie zidi den strijd om de school herinneren, zit daar al een heel onbetrouwbare kant aan. Niet waar, wij hebben in de dagen van de verkiezingen den strijd aangebonden met de liberale sprekers, die de ...

2 augustus 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
825 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Achterblijvers. Op de Algemeene Vergadering van de Vereeniging voor Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen, straks in de Pinksterweek in Den Haag te houden, komt het vraagstuk van de zittenblijvers aan de orde. Vooral ook de ouders hebben bij deze kwestie gr ...

10 mei 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
1036 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De Schoolraad in 't goud. Dat was wel het voornaamste van de vergaderingen op onderwijsgebied in de Paascfaweek, dat de Schoolraad zijn gouden jubileum vierde.Op waardige wijze is het feit, dat in 1890 de Schoolraad werd georganiseerd, herdacht. De ouderen o ...

5 april 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
785 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Beteekenis van het milieu.Blijkens den ijver voor de oprichting van Christelijke Scholen is er onder ons wel een erkennen Van den invloed van het milieu. We stichtten die scholen toch niet alleen, omdat we alleen een anders georiënteerd onderwijs voor onze kinderen begeerden, maar ook, omd ...

29 maart 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
926 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Goede woorden. De rede door Z.E. Minister Bolkestein onlangs op de jaarvergadering van den Vrijz. Dem. Bond gehouden, heeft wel algemeen de aandacht getrokken. In de Tweede Kamer heeft de Minister er zijn verwondering over uilgesproken, dat de gedachten, die hij to ...

5 januari 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
811 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Ons Leerplan. Er is heel wat roering in den paedagogischen brouwketel in onze dagen. En dal is ©en gelukkig, gezegend verschijnsel. In zoo'n stilstaanden ketel kan heel wat verzuren en ook, als men er vuur onder brengt, kan het leelijk overkoken. Daarom moet er nu ...

1 december 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
734 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Resultaten van een Enquëte. Zooals men weet zou de Commissie voor Onderwijsvernieuwing Chr. Onderwijs een onderzoek instellen bij het moderne bedrijfsleven naai- de resultaten van het gewoon Lager Onderwijs. Bij' de bedrijven toch komt men dagelijks in aanraMng met ...

3 november 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
747 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Ik wou dat vader mü vroeger een beetje beter aangepakt had".Wij kunnen er ons in verheugen, dat de menschheid voortdurend bezig is, opvoechng en onderwijs van de jeugdige menschheid te verbeteren, maar wij mogen geen oogenblik vergeten, dat ieder, die daarbij aan het woord komt, zich laat ...

8 september 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
799 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Niet transigeeren. Volgens de laatste publicaties van hel Centraal Bureau voor de Statistiek bedraagt het aantal leerlingen van do gewone lagere school in ons land 1143181. Daarvan gaan er 785.429 op de Bijzondere school, d.i. 68.7 pet. We hebben dus reeds moer dan ...

21 juli 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
854 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Tot dankbaarheid geroepen". Onder dezen titel, met als ondertitel: „De Wct- Mackay na 50 jaar herdacht", gaf Ds C. A. Vreugdenhil van Öud-Vossemeer een kleine brochure uit in de serie: Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde van de Sticliüng Hocnderloo.Het ...

9 juni 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
798 woorden
van 9