GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zorg en zegen In de pastorie!

Het leven van den profeet Eliza geeft ons tal van bijzonderheden over hel predikantsleven onder Israël.

Telkens blijkt uit allerlei kleine trekjes, ho© slecht de predikanten maatschappelijk gesitueerd! waren. De eene maal vinden wij ze in een pastorie met een tuin als een wildernis en zonder behoorlijk drinkwater (2 Kon. 2:19). Een andere maal verkeert een predikantsweduwe in de grootste zorg, want men wil haar kinderen tot slaven verkoopen omdat zij haar schulden niet kan betalen (2 Kon. 4:1). Wij lezen van een ledige proviandkast, zoodat er een stamppot van wilde planten moet worden gekookt (2 Kon. 4:38). Dan weer is het hospitium te klein en moet het met vereende krachten worden vertimmerd (2 Kon. 6:1). Dat moet gedaan worden met geleend gereedschap (2 Kon. 6:5). Is het niet als liit onze dagen gegrepen? Daar gaat een dominee naar zijn dorp, een hulpprediker naar zijn pastorie. Hij zit slecht in zijn boeken, maar vriendelijke menschen hebben hem eeii Dachsel of een E Volo geleend. Daar gooit een bedrijvige gade of een spelende kleuter er den inktpot over om; ach, mijnheer, want het was geleend! Hoe wordt de houding van Géhazi t© begrijpen, die zeide: ja, ik zal dien Naaman zoo maar laten loopen! (2 Kon. 5:20).

God zorgt voor Zijn dienstknechten. Toen en nti. Daar komen mannen van Baal-Salisa met brooden der eerstelingen (2 Kon. 5:42). God verwekt moederlijke vrouwen als de Sunamietischc, die een wonderlijk begrip toonen voor de ambtsnoodruft van een profeet. Die zeggen: die man Gods moet een aparte studeerkamer hebben en daar moet ook een leeslamp in staan (2 Kon. 4:10). Die vrouw met dat moederlijke hart was als het ware een commissie van beheer in één persoon! Wat had zij niet óver voor den Dienst des Woords!

De moeilijkheden, die wij allen doorleven, sluiten ons wel eens de oogen voor de zorg die er in menige pastorie geleden wordt. Vol van de jonge liefde tot het wondere ambt is de jonge man naar de pastorie getrokken. Ergens ver in het achterland lag het dorpje waarheen zijn Zender hem geroepen had. Oud en bouwvallig was het kerkje, maar nieuw was de moed en de hoop! De boekenschat, ach wat was die klein, een enkele kist inet van die papieren professors en de meesten waren nog uit den tijd ook. Het zou wel gaan, dacht hij dapper. Maar hij kwam op zijn doi-p en hij blééf er. Er moesten meer dan honderd preeken per jaar uit die handvol boeken komen, hij kreeg het gevoel dat men hem met een ons kruit den tachtigjarigen oorlog had ingestuurd. God gaf zegen, er trippelden kleine voetjes door de pastorie. Maar voor die kleine kereltjes en meiskes waren rokjes en broekjes noodig en die kan ook de handigste domineesvrouw niet knippen uit nummers van „De Heraut" of van.j, De Reformatie". Het weekblad moest worden opgezegd. Toen had de dominee geen last meer van de f)olemiek over de meeningsverschillen, dat is waar. Maar hij moest dagelijks polemiseeren met zijn vrouw, waar het geld voor een zwart pak vandaan moest komen, omdat het zijne zoo rood was geworden als bier!

Ja, er zijn Burgers in Nood ook in menige dorpspaslorie en in menige hulppredikerskamer. Broeder, blijf God danken voor het wondere ambt! Zuster uit de pastorie, "blijf voor uw man een hulpe tegenover hem! God helpt! Alle dingen toegeworpen! dat blijft een waarachtig evangelie. Niet alleen de brooden en de kolokwinten, maar ook het geloof, ook de arbeidsvreugde, ook' de preeken! Als (jod de Heere mèt ons is, dan komen er meer dan honderd preeken per jaar uit een! geleenden Dachsel! Het ons kruit, waarmede gij ten langen oorlog zijt opgetrokken, zal niet worden verteerd. En onze trouwe God zal mannen van Baal-Salisa doen komen met brooden der eerstelingen en vrouwen uit Sunem en zij zullen de hei­

ligen dienen van hare goederen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juni 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juni 1938

De Reformatie | 8 Pagina's