GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

277 resultaten
Filteren
van 28
Bij het sterven van Prof. Dr S. Greijdanus 19-5-1948.

Bij het sterven van Prof. Dr S. Greijdanus 19-5-1948.

TtiOTog axQi Saratov.Getrouw tot in den dood heeft eenzaam, hij gestreden, in liefd' en ijver groot, in studie en gebeden.Miskend, bespot, veracht, zelfs door wie naast hem stonden, heeft hij getuigd met kracht, gewezen op de zonden.Ze hielden 't niet meer uit! Hij sprak het ...

De Reformatie
N. B.
235 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Levenshouding. Vriend, gij zijt een koning! Het is waar, zoo op het oog hebt gij daar niet veel van. Gij hebt een lap op uw schoen en draagt een oonfectie-pakje van vijfHen-twinlig pop. Ook sloft uw .gang een weinig, want gij hebt stoer aangepakt in uw leven. Daar ...

De Reformatie
N. B.
691 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Veldtocht der liefde. Onophoudelijk bewegen zich onze gesprekken rondom het thema „oorlog". Het is niet mogelijk dat twee menschen elkander ontmoeten zonder dat zij de kansen der strijdende mogendheden wikken en wegen. Velen trachten in hun gedachten en woorden den ...

De Reformatie
N. B.
610 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Lotsverbondenheid. God heeft ons gebraclit in de werkeiijklieden van nood en vernedering, opdat wij andere werkelijkheden zouden leeren kennen.Daar is bijvoorbeeld de werlielijliheid van de gemeenschap der heiligen. Hoe treklcen de banden, ons liart zit gere ...

De Reformatie
N. B.
710 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Vrede. Het liefelijk woord „Vrede" slond wel in ons woordenboek, doch de beteekenis daarvan vérstonden wij weinig. Oorlog was ons een hisloriscli begrip geworden, v/ij daalden af in het sous-terrein van hei Rijksmuseum om ons eenigcn indruk daarvan te vormen. Zoo w ...

De Reformatie
N. B.
756 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Geloofsmoed. Moed is een eigenschap, die zich in algemeene bewondering mag verheugen. Moed slaat soms zelfs een band tusschen vijanden, die zoo pas elkander op het felst naar het leven stonden, het is gebeurd dal een officier den verslagen vijand met eigen eerekrui ...

De Reformatie
N. B.
777 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

ZlelskraGbt.„Daiikje baas, ik ben hier om te leeren!" placht oudtijds een jongmaatje op werf en in winkel tegen zijn patroon te zeggen, wanneer deze hem een opmerking gemaakt had over zijn werk. In die dagen, toen men nog tijd had om te werken en te levenj moest een vak grondig geleerd wor ...

De Reformatie
N. B.
736 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Her-examen. JOHANNES MARKUS was, zooals wij plegen te zeggen, uit een goed nest. Zijn moeder, die klaarblijkelijk een welgestelde weduwe is geweest, behoorde lot een der eerste lidmaten van de Jeruzalemsche Gemeente. Mogelijk liebben er al banden bestaan tusschen d ...

De Reformatie
N. B.
850 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

lil de schGGl der beproeving. Nauwelijks is de kruitdamp opgetrokken, zijn de kazematten verlaten, of de examinators hebben achter hun tafeltjes plaatsgenomen, de jongelui die een of ander diploma willen behalen lossen hun salvo's wetenschap af. Als zij de roos nie ...

De Reformatie
N. B.
637 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Recht van reactie. Zelfs ouder de meest schokkende gebeurtenissen kan de mensch het discours over zichzelven moeilijk staken. Het is een punt van gesprek geweest onder de claristenen, welke liouding nu eigenlijk een geloovige paste bij een luchtbombardement en tijd ...

De Reformatie
N. B.
779 woorden
van 28