GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BOEKBESPREKING

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dr G. Campbell Morgan: „Jezus geneesheer van ons leven". Vertaald door A. G. Barkey Wolf. —. G. F. Callenbach, N.V., Nijkerk.

Ds Barfcey Wolf heeft dit boek in vertaling aan ons volk voorgelegd. Een warme schets van den persoon van den schrijver gaat voorop. Verscheidene figuren cu „episoden" uit het leven van Christus hier op aarde, benevens uit Handelingen en daarbij, nog de figuren van Demas en Onesimus passeeren de revue.

Het is onnoodig te verzekeren, dat er in het boek aardige en nuttige opmerkingen staan. Het respect voor den persoon van den schrijver is ook bij ons hizonder groot.

Dit neemt niet weg, dat ik niet verstaan kan waarom Ds Barkey Wolf zulk een boek onder ons volk brengt. Het zal vrel weer farizeeuwsche hoogmoed heeten, wanneer ik verklaar dat een dergelijk werk te waardeeren is tot op zekere hoogte, wanneer men het vergelijkt met hetgeen in de naaste omgeving van den schrijver zooal wordt gepredikt en geschreven, doch dat het voor Nederlanders, aan wie door Gods genade gereformeerde leiding en Sohriftopening gegeven is, elk oogenblik achterblijft bij wat ze ontvingen en er meestal reohtdraads tegen in gaat. Er is in heel dit boek geen enkel hoofdstuk door mij gelezen, of ik kwam fundamenteele gedachtenfouten tegen, die het lezen tot een permanente kwelling maken. Een kwelling? Ja, want het gaat om de Schrift en om het ambtelijk werk van den Heiland. De allegorie is willekeurig. Het geloof wordt onder allerlei beelden voorgesteld, maar wordt maar zelden in de liju van de gereformeerde wijze gezien. Hoogstens kan men uit het complex van beelden afleiden, dat de schrijver het nogal dynamisch opvat: Christus' kracht moot in ons invaren. De weldaden des heils vragen heel wat „condities" om zich aan ons te kunnen meedeelen. Psychologisme doet de rest om het inzicht en de ware bedoeling dpr Schrift te verduistei'en; zelfs de groet van den engel aan Maria heet een karakterteekening van het meisje uit Nazareth. De beteekenis der wonderen van Christus wordt nergens in het licht der openbaringsbistorie gezien. Meermalen dient het wonder als een mooie gelegenheid voor den schrijver om te experimenteeren op het gebied van de religieuze psychologie, waarbij dan het lichamelijk gebeuren bij den het wonder ondergaanden persoon den auteur aan willekeurige paradigmen en parallellen helpt: een oud, maar niettemin kwaadaardig recept.

Kortom, wij vinden het jammer, dat aan de vertaling van zulk een werk zooveel tijd besteed is. Laat ons liever in Nederland de kansen van verdere ontwikkeling grijpen, nu ze er zijn. Dat is beter dan de ontwikkeling in goede richting tegenhouden door de producten van een gebrekkige homiletiek (en vooral: theologie) op 4-e tafelvan die eenvoudigen te leggen, die door zulk een verta­

ling worden gezocht.

K. S-A. van Voorthuizen: Eeuwig kapitaal. H. A. van Bottenburg, N.V. — Amsterdait-

De auteur had van het gegeven, in het boek verwei een goeden roman kunnen schrijven. Een gewezen ti der, die in Indië wat geld verdiend heeft, komt ni Holland terug, waar hij zich eerst vrij onwennig gevos Thuis is alles bij het oude gebleven, hij zelf is veranda vooral geestelijk. Als tenslotte het geestelijk kapil dat hij bezat, maar dat bedolven werd onder zijn ai sche kapitaal, behouden blijft, wanneer hij het weer kwijt raakt, keert hij met opgewektheid Indië terug!

Ondanks de quasi moderne stijl, de korte, flitseiij zinnen, is het verhaal hopeloos gerekt en taai. Breef, voerig wordt ingegaan op elke onbenulligheid, die zij voordoet; met de vreemdste sprongen komt de autet dan weer in zijn verhaal terecht en laat hij den lezd^ naar het verband zoeken. Er staan gedeelten in, aantoonen, dat de schrijver veel meer kan, dan doorloopend laat zien. Bezonkenheid en bezonnenheij ontbreken geheel. De Christelijke sfeer bepaalt zich het ouderlijk huis, bij de kinderen is er niets van bemerken en de ontdekking van het eeuwig kapitat* heel aan het slot, is voor den hoofdpersoon blijkbas' een even groote verrassing, als voor den lezer.

Het volgende wei'k van den schrijver kan liet beter zijn.

H. S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 november 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 november 1938

De Reformatie | 8 Pagina's