GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
VAN DOOD EN LEVEN

VAN DOOD EN LEVEN

Op het eerste gezicht lijkt dit een boek, zooals er vóór den oorlog zoovele geschreven zijn: de biografie van een kind. Maar spoedig bemerkt men, dat er een hemelsbreed verschil is tusschen Bartje, Marijntje, Flipje en hoe ze meer mogen heeten, en het kind Hans.Allereerst al om den vorm. " ...

De Reformatie
H. S.
1044 woorden
Van mensch en dier

Van mensch en dier

Dit nieuwe boek van Jo Ypma is geen streekroman, al speelt het verhaal zich af op het platteland en is het in dialect geschreven. Evenmin is het een kinderbiografie, zelfs geen psychologische roman. Wat het dan wel is? Een heel mooi boek, met een zeer bijzonder thema, dat, voor zoover ik weet, in ...

De Reformatie
H. S.
1247 woorden
Boekkespreking

Boekkespreking

Kees van Duinen: „De trap". Bosch & Keuning, N.V., Baam.Het is een daad van piëteit geweest van Lidy van Eysselsteyn en Ido Keekstra, een bundeltje gedichten uit te geven van den vroeg gestorven, weinig bekenden diciiter Kees van Duinen. Schuchter, tot haast menschenschuw toe, was Van ...

De Reformatie
H. S.
443 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Het doet eenigszins vreemd aan, de uitspraak van de bruid uit het Hooglied: „Ik ben zwart, doch liefelijk", toegepast te zien op een der armsten uit de armen van Friesland's kustbewoners. En toch is zij volkomen juist.De oude Jantsje, om haar barre leelijkheid door ieder verstooten, door h ...

De Reformatie
H. S.
888 woorden
S. P. Akkerman:„Breekbare waar" Baam, Bosch & Keuning N.V.

S. P. Akkerman:„Breekbare waar" Baam, Bosch & Keuning N.V.

, S. P. Akkerman: „Breekbare waar" Baam, Bosch & Keuning N.V.Evenals het vorige boek van dezen schrijver, speelt dit verhaal in Friesland. De taal is overwegend Nederlandsch, enkele zinnen zijn Friesch, een paar korte gesprekken in 't stadsfriesch geschreven, maar niet heel zuiver. ...

De Reformatie
H. S.
630 woorden
Te laag en te hoog gegrepen

Te laag en te hoog gegrepen

Sommige schrijvers blijven in vrijwel hun geheele oeuvre zichzelf gelijk, andere wagen zich ineens op een voor hen tot dusver vreemd terrein en stellen te leur of vlechten zich een nieuwen lauwerkrans.Een snellen opgang maakte Arjen Miedema. Na zijn eersteling, In beide handpalmen, waarin ...

De Reformatie
H. S.
1308 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

J. van Melle: „Een lente verspeeld". — Uitg. J. H. Kok N.V., Kampen.De hoofdpersoon van dezen Zuidafrijkaanschen roman is een jong meisje, dat verliefd is op een flinken, maar armen boerenzoon en toch, met medewerking van haar ouders, een rijken, ouden weduwnaar trouwt. Ze wil de armoede o ...

De Reformatie
H. S.
406 woorden
Van twee werelden

Van twee werelden

Rudolf van Reest: „De andere wereld". Uitg. Bosch & Keuning, Baarn.Een productief schrijver is Rudolf van Reest ge--worden, zonder dat hem dit schaadt. Integendeel, zijn boeken winnen wat vorm en gehalte betreft. Wel blijft zijn voorkeur bepaa'd tot het leven van kleine luyden, maar di ...

De Reformatie
H. S.
1146 woorden
Een aangrijpend Kerstverhaal

Een aangrijpend Kerstverhaal

Het teleurstellende in de meeste kerstverhalen is de zoetelijke, irreëele sfeer, die men aanbrengt om het grootsche gebeuren in den kerstnacht. Want wel hebben engelen bij de geboorte van den Heiland gezongen van vrede op aarde, en het welbehagen in menschen, doch tevens stelt Zijn komst die mens ...

De Reformatie
H. S.
1370 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

G. van Bokhorst: „Een veelbewogen jaar". Uitg. Bosch & Keuning N.V., Baarn.Het goede jongensboek levert den auteur heel wat zwarigheden op. Het moet boeiend zijn, dus vol gebeurtenissen ; het mag niet te preekerig zijn, maar moet toch een behoorlijke strekking bevatten. Daar het goede ...

De Reformatie
H. S.
693 woorden
van 19