Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

4 minuten leestijd

GEREFORMEERDE KERKEN.

Aangenomen naar: Bandoeng (vac.-R. C. Harder) : W. Fijn van Draat te Mechelen.

Intrede te: Naaldwijk: Dr J. L. Koole. Tekst: Psalm 121:1 en 2. (25 Oct.) Ooltgensplaat: Cand. H. A. L. v. d. Linden. Tekst: Ps. 25:4. Rotterdam-Charlois: Dr H. N. Ridderbos. Tekst: Hebr. 12:25—29.

Afscheid van: Leeuwarden: Dr W-. A. van Es. Tekst: Joh. 14:16. (29 Oct.)

Benoemd tot Hulpprediker te: Nijeberkoop: Cand. R. Zijlstra te Kampen. Ommen: Cand. G. Ph. Pieffers te Oldenzaal. Kralingen: Cand. A. de Groot te Rotterdam.

Ds J. Dmirsema. f Te Groningen is 30 Oct. in den ouderdom van 92 jaar overleden Ds J. Duursema, em. pred. van de Geref. Kerk te Uithuizen.

Ds G. Verrij. t Te Zeist is 27 Oct. in den ouderdom van 66 jaar overleden Ds G. Verrij, emeritus-predikant der Geref. Kerk van Hardenberg.

De seiuiing der Geref. Kerken. Naar wij vernemen is het moderamen van de deputaten vanwege de Generale Synode der Geref. Kerken in Nederland voor de zending onder heidenen en Mohammedanen thans als volgt samengesteld: Ds D. Pol te Rijsoord, praeses; Ds N. Duursema te Nieuw-Amsterdam, assessor; Ds W. Breukelaar, em. predikant te Santpoort, Ie scriba, en Ds P. C. de Bruyn te Apeldoorn, 2e scriba.

De arbeid in Rijn-Pruisen en Westfalen. Namens de deputaten ad hoc schrijft Ds J. H, Koers te Zeist, em. pred. der Geref. Kerken in Nederland, ons het volgende:

Nu van verschillende zijden het verlangen wordt geuit iets mede te deelen van den geestelijken arbeid der Geref. Kerken onder de Nederlanders in Rijn-Pruisen en Westfalen, is het mij aangenaam op deze wijze eenigszins dat verlangen te mogen bevredigen. Allereerst mag, Gode zij dank, worden gezegd, dat deze arbeid nog niet behoefde te worden stopgezet. Wel werd de Kerk van Ruhrort zwaar beproefd. Mocht zij in het begin van dit jaar nog van gestadigen groei en uitbreiding gewagen, de laatste weken leed zij gevoelige verliezen. Verschillende personen en gezinnen keerden naar het vaderland terug en de vaart op den Rijn en de kanalen in het Ruhrgebied en op het Dordtmund-Eemskanaal verminderde sterk.

Br. C. Maan, als hulpprediker aan haar verbonden voor Keulen en omgeving, zag zich genoodzaakt zijn werk, dat hem Hef geworden was, door allerlei omstandigheden neer te leggen. Noode kwam hij naar Nederland, maar de Heere liet hem al heel spoedig zien, dat Hij ook hier nog wel werk voor hem had. Een drietal Kerken begeerde hem als hulpprediker. Hij koos voor Zeist. Door een tweetal ouderlingen tracht de Kerk van Ruhrort nu het werk in Keulen en omgeving nog voort te zetten. Wel mocht Dr G. Keizer, voorzitter van deputaten der classis Arnhem, in de „Geld. Kerkbode" van 28 Oct. j.l. schrijven: „Op de kleine Kerk van Ruhrort met zijn ambtsdragers, broeders vol toewijding, rust een ongemeen zware taak".

Hier komt bij, dat zij thans zoo goed als geheel hulpbehoevend is.Meer dan ooit zullen deputaten dan ook moeten bijspringen, opdat voorzien kan worden in - het tractement van haar dienaar. Ds J. Boer en zijn helper, Br Boumann te Wanné-Eickel, alsmede in de pensioenbij dragen voor een tweetal weduwen van broeders, die daar jaren als oefenaars hebben gearbeid.

Niettegenstaande dit alles, gaan wij toch niet zonder hoop de toekomst tegen. De Kerken in het vaderland hebben steeds haar medeleven betoond met haar zusterkerk in de verstrooiing. Zij zullen dat zeker doen, nu zij weten in welke omstandigheden die Kerk thans verkeert en temeer, omdat de Generale Synode van Sneek nog pas besloot een warme aanbeveling te doen uitgaan voor den geestelijken arbeid onzer Kerken in Rijn-Pruisen en Westfalen, van zoo groot belang voor onze schippers en tal van Nederlanders die daar tijdelijk vertoeven.

Moge de Heere spoedig weer verandering ten goede geven. Thans zij het mij veroorloofd te eindigen met de woorden van den voorzitter van deputaten bovengenoemd — en dan denk ik bijzonder aan de classicale deputaten in heel ons vaderland — „Ruhrort behoeft voor haar rijk en gezegend werk onder de huidige omstandigheden meer dan. ooit aller sympathie, gebed en steun".

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.

Beroepen te: Harderwijk: N. Brandsma te Wildervank.

Bedankt voor: Middelburg: J. Jongeleen te Apeldoorn. Werkendam: W. Heerma te Zeist.

___ GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Bedankt voor: Grand Rapids: A. v. Stuyvenberg te Benthuizen.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Arum: A. Landstra te Diepenheim. Austerlitz (toez.): Cand. J. Streefland, hulppr. te Oegstgeest. Breda (vac.-Dr H. v. Oyen): A. P. Mijnarends te Wehl. Oudenbo'sch: Cand. J. O. Norel, hulppred. te Hees. Arnhem (vac.-J. Loos, toez.) : A. Dönszelmann te Amersfoort. Spijkenisse: K. Luijendijk te Asch. Coevorden (Evangelisatie): Cand. R. C. H. Verhoef, hulppred. te Rotterdam-KraHngen.

Aangenomen naar: Hattem (2e pred. pi.): H. A. Jellema te Leersum. Hontenisse: Cand. J. Kroon, hulppred. te Eindhoven. Parrega: C. C. H. de Loos te Kortenhoef. Vollenhove (vac.-H. G. Groenewoud): J. P. Honnef te Engwierum (Fr.).

Bedankt voor: Bergen op Zoom: A. G. van Wijk te 's-Gravenzande. Wijk bij Duurstede: C. A. v. Harten te Zevenhoven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 november 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 november 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken