GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1939-11-03
Zekerheid des geloofs en verbrijzeling des harten.

Zekerheid des geloofs en verbrijzeling des harten.

Wat ik vooral nog zeggen wilde, is dit: dat we toe moeten zien, niet uit verbrijzeling des harten te willen besluiten tot onsen genadestaat, om daaruit dan weer op te klimmen tot verzekerdheid des geloojs. Zeker, daar is verband tusschen zielsverbrijzeling en verzekerdheid des geloofs. Maar dat v ...

De Reformatie
Ds. K. FERNHOUT
164 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Lpens-zin.Gods Woord is leve n s boek en dies I ij d e n s - boek. Want wat wij „leven" noemen is lijden, soms zelfs lang en bang en telkens weer', als de wolken keeren na den regen. De Schrift verbloemt nimmer deze realiteit. Zij ziet de werkelijkheid eerlijk onder het oog. Ze maakt het r ...

De Reformatie
VAN HERKSEN.
703 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen in den Bijiiel. IV. En eigenlijk staaf het met de Johanneïsche geischriffcen niet zoo veel anders. Het is dezelMe zaak, dio daar van eeiii andere zijde benadetó wordt. Men zou "Johannes' spreekwijze tei-zake kunnen karakberi ...

De Reformatie
R. S.
1196 woorden
KERKELUK LEVEN

KERKELUK LEVEN

De scheuring in Amerika. (XVI.) (Intermezzo: antwoord aan ds D. Zwier, III.)We waren toegekomen aan Luc. 6 : 35, 36: gij moet uw vijanden liefhebben en goed doen en leenen zonder te wanliopen, en groot zal uw loon zijn en gij zult zonen wezen des Allerhoogst ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
5208 woorden
EVEN PARKEEREN

EVEN PARKEEREN

Droomen des menschen en profetie Gods. Men heeft het leven wel genoemd een aaneenschakelmg van groote V€ l-wachüngen en groole teleurstellingen. Wie zal het tegensp'i-eken ? Onze kinderlijke verwachtingen wa'ren schier onbegrensd. Welke jongen, die aan zijns- vader ...

De Reformatie
N. B.
775 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Ter verontschulöiging.Verleden week plaatsten we een airtikel over de „Camera Obscüra", aan de Redactie aangeboden, onderteekend J. H. Kruizinga.Het spijt ons, te moeten meedeelen, dat deze onderteekening niet juist was. Er had onder moeten staan: Carel Scharten. Een lezer wees erop ...

De Reformatie
K. S.
H. S.
1531 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Religie en Samenleving. Religie en Samenleving. In ons vorig ai-tikel (21 Oct.) hebben wij een klein gedeelte van een hoofdstuk van Peter Dlrucker's werk: „Tlie End of Economie Man" weel-gegeven. Dat hoofdstuk handelt over wat de schrijver noemt de „mislukldng der ...

De Reformatie
B. ter B.
1744 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

De nihilistische Revolutie. I. Verschillende Fransche bladen, zoo lezen we vandaag weer, zijn van oordeel dat men niet oprecht gelooven kan aan de verklaringen en verzekeringen, die Rijkskanselier Hitler gedaan heeft in de vergaderin ...

De Reformatie
H. M.
1402 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Resultaten van een Enquëte. Zooals men weet zou de Commissie voor Onderwijsvernieuwing Chr. Onderwijs een onderzoek instellen bij het moderne bedrijfsleven naai- de resultaten van het gewoon Lager Onderwijs. Bij' de bedrijven toch komt men dagelijks in aanraMng met ...

De Reformatie
G. MEIMA.
756 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Een brie! uit Amerika. Geachte Lezers, Door de lezers van dit blad te bereiken, spreek ik tevens tot de kerkmenschen in Nederland, en dat is het doel van dit schrijven.Ik ben Nederlander van geboorte. Mijn ouders verhuisden van 'de Prov. Utrecht naar ...

De Reformatie
J. S. KLOVENHEIDE.
Redactie.
771 woorden
van 2