Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Editio castigata

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Editio castigata

4 minuten leestijd

Sedert eenige jaren is een dusgenaamde Gezinsr bijbel in omloop, die zijn weg ook naar Gereformeerde gezinnen gevonden heeft. De overleden Prof. Dr Joh. de Groot en Prof. Dr J. H. Bavinck deden deze uitgave ter perse gaan. Als ge deze bijbeluitgave met den volledigen bijbel vergeUjkt, dan merkt ge, dat uw bijbel onder het professorale snoeimes gevallen is en — men vergeve ons het overspringen op een ander beeld — menige veer heeft moeten laten. Reden, waarom deze uitgave werd bezorgd was geenszins, dat degenen, die haar bezorgden van meening waren, dat de weggelaten bijbelgedeelten niet het geïnspireerde Woord van God zouden zijn. Van Prof. Bavinck althans zou D. E. C. het zelfs niet durven vermoeden.

Tot het uitgeven van dezen Gezinsbijbel wekte een ander, een paedagogisoh motief, dus een reeds oude beweegreden. Men was n.l. van oordeel, dat het opvoedkundig onjuist moet geacht worden aan tafel, bij de huiselijke godsdienstoefening, den h e e 1 e n I bijbel te lezen. Er zijn bijbelgedeelten, die op zoodanige wijze, over sexueele vragen handelen, dat men het niet ongevaarlijk vindt en vond ze in tegenwoordigheid van kinderen te lezen. ZOoals de oude rabbijnen het bepaald onraadzaam vonden jeugdige personen in kennis te brengen met den inhoud van het Hooglied.

Een nieuwe idee ligt alzoo aan het verschijnen van zulk een editio castigata, een verbeterde uitgave van den bijbel niet ten grondslag. Integendeel: de practijk om bepaalde bijbelgedeelten bij de huiselijke lezing over te slaan, bestond reeds lang. Maar de schiftingsarbeid wordt onzen huisvaders thans bespaard; de bezorgers van den Gezinsbijbel hebben het noodige werk reeds verricht.

Bewonderaars van dezen Gezinsbijbel en van de practijk van het overslaan van bijbelgedeelten bij den huisgodsdienst zijn we niet. Zelfs het uitsluitend paedagogisch motief lijkt ons niet aanvaardbaar.

Om te beginnen: wië den Gezinsbijbel gebruikt of bepaalde schriftgedeelten uit opvoedkundigen tact meent te moeten overslaan, sluit toch den volledigen bijlSel niet achter slot en grendel. In onze gezinnen ligt de bijbel voor alle leden van het gezin voor het grijpen. Voor de kleintjes, die een tekst moeten leeren voor de school; voor de wat grooteren, die hem gebruiken voor de knapenvereeniging of voor een inleiding op de kleine-meisjesvereeniging. En het komt ons paedagogisch gezien héél wat verkeerder voor als onze kinderen ontdekken: vader heeft wat overgeslagen, dan dat ze aanhooren wat en hoe de HEERE in heel de Schrift tot Zijn volk spreekt.

Want zulk een ontdekking prikkelt eerst recht de nieuwsgierigheid en wekt licht het vermoeden, dat er in den bijbel toch maar een en ander zou staan, dat niet door den beugel kan. En zoo worden onze kinderen juist tot sexueel-kromme gedachten gebracht en wordt er wantrouwen gevoed tegen het Heilig Woord van God.

Laat men toch rustig den bijbel voor 't grijpen laten liggen in onze gezinnen en aan tafel héél de Schrift lezen. Het is den Heiligen Geest wel toevertrouwd kuisch ook over onkuischheid te spreken! We moesten eens wat minder den bijbeltekst en de bijbellezing aanpassen aan den bedorven toestand van de harten van ons en van onze kinderen en eens wat meer onze harten en de sfeer in ons gezin aanpassen aan de Schrift.

Het moet maar kunnen, dat het „lied der liederen" aan onze tafels gelezen wordt. En als we Ezechiël 16 lezen, dan moesten we eens wat minder bibberen over de vraag, of het nu met Jantje niet verkeerd kan gaan en wat meer beven over het feit, dat de zonde van de verlating van het verbond en van de ontrouw jegens den HEERE in Ezechiëls tijd en „heden ten dage" blijkbaar zóó groot is, dat God de HEERE er zóó fameus als in Ezechiëls profetie gebeurt, op schelden kan. Daar staan de verbondsverlaters geteekend, die nette, fatsoenlijke afgodendienaars, die van den HEERE afhoereeren en intusschen de taal van de Schriften maar zóó-zóó vinden.

Als we eens ophielden met de ooievaarspraatjes en op school, op catechisatie en in huis maar eens eerbiedig met onze kinderen Lukas 1 lezen en heel de kuisohe Schrift, dan doen we die kleintjes, die op .straat meer wijsheid opdoen dan goed en nuttig is, een weldaad. Dan leeren ze ook over deze dingen de taal spreken, die de Heilige Geest leert. Dan hebben we geen editio castigata van den bijbel noodig, maar geeft de HEERE wellicht een editio castigata, een verbeterde uitgave van Jantje!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 maart 1949

De Reformatie | 8 Pagina's

Editio castigata

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 maart 1949

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken