GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De laatste Reformatie-pagina van onze Hoofdredacteur, Professor Doctor K. Schilder

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De laatste Reformatie-pagina van onze Hoofdredacteur, Professor Doctor K. Schilder

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op deze pagina geven wij onze lezers de laatste pagina, welke door de hand van onze geliefde Hoofdredacteur, Prof. Dr Ky Schilder, is geschreven.

Hgt is kopij, die verband houdt met zijn ziek worden.

Het stukje over het „Orgel-offer" trachtte onze broeder Zaterdagmorgen, de dag welke aan zijn heengaan vooraf ging, nog op de schrijfmachine zélf gereed te maken. Maar toen hij het grootste gedeelte getikt had, moest zijn zoon dit werk uit zijn vermoeide handen overnemen en dicteerde hij het slot.

Het was óók op Zaterdag, dat we, voor de rubriek „Kerkelijk Leven" bestemd, " zijn bericht ontvingen gericht „Aan onze Lezers".

Deze kopij was met potlood geschreven. Het schrift was niet onvaster of onzekerder dan alle voorgaande kopij welke hij ooit voor ons blad inzond.

Maar wat ons zo diep trof en ook al onze lezers treffen zal, is, dat ook de inhoud van dit bericht getuigt van hetzelfde zekere en vaste geloof, als alles wat hij tevoren ooit geschreven heeft.

Niemand zal ooit beseffen wat het hem gekost moet hebben zijn werk, voor langere of kortere tijd te moeten neerleggen. Het is het allerzwaarste geweest, wat hem in zijn leven heeft kunnen treffen. En daarom: wat een rust en wat een geloof openbaart ons dit bericht.

, Wij meenden onze lezers een dienst te bewijzen door dit laatste handschrift te laten clicheren en een plaats te geven in „De Reformatie", mèt de „vertaling" voor hen, die het misschien wat moeilijk te lezen vinden.

En daarmede sluiten we deze pagina af, of beter: God, die wijs en goed en rechtvaardig is in al Zijn werken, sluit deze pagina af en daarmee het machtig levenswerk van deze in elk opzicht waarlijk grote man.

Wij hopen in het vervolg regelmatig citaten uit de werken van „K. S.", voorzien van zijn bekende initialen, in ons blad te bUjven afdrukken, opdat mede daardoor onze lezers verzekerd zijn mogen, dat we niets liever wensen dan de geest, waarin onze geliefde broeder schreef, te handhaven en hierdoor ons blad te laten stempelen, ook in de jaren die komen.

R. V. R.

Ongel-offer

De eerste, die ons deze - week kwam opfleuren, was een vroede vrouw. Zij bracht namens een andere vroede vrouw, die zich in de verantwoording alleen maar als „een collega van Pua" wilde aangeduid zien, f 5.—. De basis voor een nieuw „stukje" was gelegd.

De verdere optrek werd begonnen door mej. E. J. de K. te W., die f 2.— inzond, wijl muziek haar een medicijn leek tegen formalisme. Ik deel de opvatting niet, maar ben toch blij.

Dat was dus f 7.— vóór de giro kwam.

Deze vervulde de Dinsdagmorgen met vrolijkheid vanwege de aankomst van f 42.—. E. S. te R.-W. zond f 1.— (, , de econoom vindt de financiering wat bizonder, maar deze piek maakt de zaak weer iets gezonder" — prachtig: ze was dus al gezond!). A. F. te M. droeg f2.50 bij. V. te V., die Martin Buber niet begreep, maar blijkbaar toch uitstekend „er in kon komen", zond f 1.—. Van N. N. no. 10 kwam f25.— in. J. W. R. te B. zond in coöperatie met ega f2.50 en een bemoedigend woord over deze los-vaste stukjes. J. A. te B. stuurde f 2.50 met allerbeste wensen. J. J. B. te 's-Gr. zond f 1.50, die me herinnerde aan een preek in Rtd. oveq „de geesten in de gevangenis" uit 1917, en toch nog 'n jonge man is Van K. S. uit G. kwam f 1.— (welkom, collega); en van W. M. te G. f 5.— (met nóg wat, maar dat mag ik hier niet vertellen). Wat een mooi weer, vanmorgen.

De Woensdagochtend verrijkte ons met f 19.50. Medewerkers waren ditmaal: J. C. de K. te D. met fl.—; L. P. M. R. te R.-C. (Ps. 150) f 1.—; E. C. M. de B. te, R.-Z. f2.50; D. S. te H. f5.—; J. v. D. te R. (één tongetje, en blij, weer iets te horen, ondanks brleven-zonderantwoord) f2.50; K. v. d. D. te E. („de cost gaet voor de baet uit") f5.—; G. de V.-K. te S. (wederom Ps. 150, en zelfde boodschap als hierboven aan J. v. D.) f 2.50.

De Donderdag schonk weer vreugd. Niet alleen werd de royale toezegging uit S., reeds verantwoord, geheel nagekomen, maar ook kwam er een aanwinst van f 16.—. De bijdragen kwamen van mej. C. B. te R.-W. (die een verjaardagcollecte hield; wel gefeliciteerd met jaardag en initiatief), die f5.— zond; van N. N. te H. (postchèque) met f5.—; van J. S. te V. (postchèque) f2.50; van A. M. te P. f2.50; van E. t. H. te K. f 1.—; en daarmee was de dag weer goed.

Op •yrijdag incasseerden we f 5.—. Een zeer muzikale dominee (ds G. A. H. te U.) droeg f2.50 bij, en met een leuke speling op Es-Ka en Ka-Es zond S. K. te H. eveneens f2.50.

Eindelijk bracht de Zaterdag weer een gift van f 2.— van T. V. D. te A., met de aardige zelftekening: „niet muzikaal, toch solidair".

We hebbeu dus een week-opbrengst van f 91.50.

Verleden week stonden we op f 707.—.

Tot op dit ogenblik is dus bij mij ingekomen f 798.50. Aangezien dit geen mooi getal is, Is het zoeven door iemand aangevuld tot f 800.—.

Om een reden, die men elders in ons blad vermeld vindt, zal ik me ook het genoegen van deze wekelijkse gezelligheidspraatjes moeten ontzeggen. Wat nog na deze bij mij mocht binnenkomen, hoop ik te laten doorgeven aan de aangewezen remplacant voor deze rubriek, die dan wel verder voor wat kruiden in de soep zorgt.

Ik dank alle bijdragers voor hun vriendelijkheid en noteer even voor de goede orde, dat het bedrag van f 800.— zal worden uitgekeerd aan de Instantie vsm. wie het orgel gekocht is. Voor de rest zal men wel een weg vinden.

• Denk er aan, als U mijn opvolger in de bedelkunst voor dit doel goed verzorgt, zal ik het als een bloemetje op mijn tafel beschouwen. K. SCHILDER.

Naschrift. Als verzorger van het Orgelfonds hoopt voortaan op te treden Prof. P. Deddens, Spoorkade 7 te

Kampen; telefoon 549, postrekening 106350.

K. S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 maart 1952

De Reformatie | 20 Pagina's

De laatste Reformatie-pagina van onze Hoofdredacteur, Professor Doctor K. Schilder

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 maart 1952

De Reformatie | 20 Pagina's