GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
Reguliere Editie
1952-03-29
PROF. DR KLAAS SCHILDER

PROF. DR KLAAS SCHILDER

IN MEMORIAM 19 DECEMBER 1890 - 23 MAART 1952, , Hier is de lijdzaamheid bewaren en hei geloof van Jezus. der heiligen ; hier zijn zij, die de geboden GodsEn ik hoorde een sien) uii den hemel, die M mij zeide: Schrijf: zalig zijn de dooden, die in den ...

29 maart 1952
De Reformatie
67 woorden
BIJ HET OVERLIJDEN VAN BROEDER PROF. Dr. K. SCHILDER....

BIJ HET OVERLIJDEN VAN BROEDER PROF. Dr. K. SCHILDER....

God had zijn naam geroepen, en hij kwam, gehoorzaam aan de Koning aller tijden, de rijen der recruten uit. God nam zijn hart en handen, dreef hem in de vlam van ijver om zich, aan Zijn dienst te wijden.God riep te wapen! En de dienstknecht streed zijn zware strijd in kinderlijk vertrouwen. ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. L. J.
186 woorden
„God geeft de tijd ...”

„God geeft de tijd ...”

Geachte Abonnees!In de vroege morgen van de 23e Maart bereikte ons het ontstellend bericht, dat onze Hoofdredacteur in de nacht door zijn Heere was opgeroepen.Hoewel ons bekend was, dat de gezondheid van Prof. Schilder te wensen overliet, hadden we toch zulk een snel verloop ons nie ...

29 maart 1952
De Reformatie
L. SMTT.
317 woorden
BIOGRAFIE EN BIBLIOGRAFIE

BIOGRAFIE EN BIBLIOGRAFIE

In de nacht van Zaterdag op Zondag 23 Maart j.l. is plotseling van ons heengegaan Prof. Dr K. Schilder, Hoogleraar in de Dogmatiek, Ethiek, Encyclopaedie en Geschiedenis der Wijsbegeerte aan de Theologische Hogeschool te Kampen.De overledene, Klaas Schilder, werd op 19 December 1890 gebore ...

29 maart 1952
De Reformatie
R. v. R.
1297 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Aan onze lezers!Wij waarderen ten zeerste de vele brieven welke wij ontvangen mochten, betreffende adviezen over de nieuwe redactie van ons blad. Er blijkt een grote belangstelling uit, waarvoor wij dank zeggen.In overleg met de professoren P. Deddens, B. Holwerda, H. J. Jager en C. ...

29 maart 1952
De Reformatie
110 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Aan onze lezers.Tot mijn spijt kan ik (ook) de lopende vervolgartïkelen niet voltooien en zal ik gedurende enige tijd elke arbeid aan ons blad moeten staken, zulks op medisch advies, dat zoeven mij gegeven is na beraad met conclusie : geen bizonders, maar 'n poosje volstrekte rust. Voor me ...

29 maart 1952
De Reformatie
K. S.
116 woorden
De laatste Reformatie-pagina van onze Hoofdredacteur, Professor Doctor K. Schilder

De laatste Reformatie-pagina van onze Hoofdredacteur, Professor Doctor K. Schilder

Op deze pagina geven wij onze lezers de laatste pagina, welke door de hand van onze geliefde Hoofdredacteur, Prof. Dr Ky Schilder, is geschreven.Hgt is kopij, die verband houdt met zijn ziek worden.Het stukje over het „Orgel-offer" trachtte onze broeder Zaterdagmorgen, de dag welke ...

29 maart 1952
De Reformatie
R. V. R.
K. S.
1003 woorden
Prof. Dr K. SCHILDER †

Prof. Dr K. SCHILDER †

Het grote leed dat in ons leven kwam en dat niet is af te schudden noch te verdringen, dat ons telkens weer de eenzaamheid wil doen zoeken, mag ons niet verhinderen, ons volk dat zo sterk aan hem hing, te doen delen in hetgeen de Here God wilde, dat onze mede-arbeider Schilder de laatste tijd van ...

29 maart 1952
De Reformatie
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
C. VEENHOF.
H. J. JAGER.
725 woorden
Deelneming uit Amerika

Deelneming uit Amerika

Innige deelname in het verlies van Isaiah six verse one K.S.de predikanten: BLANKESPOOR. KOK. DE JONG. CAMMENGA. DE WOLF.Expressing our sympathy in the loss of K.S. Second kings 2 verses 12, cind 13 ...

29 maart 1952
De Reformatie
H. HOEKSEMA and collaegues
34 woorden
EEN OPPORTUNUM AUXILIUM

EEN OPPORTUNUM AUXILIUM

„Gedachten vermenigvuldigen zich, herinneringen dwarrelen dooreen". Zo begon een artikel in „De Reformatie" van 29 Mei 1948 van een Theologisch student, na het sterven van professor Greijdanus.En nu, nog geen vier jaar later, na het heengaan van professor Schilder, het tweede en enig overg ...

29 maart 1952
De Reformatie
W. VIS
959 woorden
van 5