GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zoals U allen wel zult weten, had Prof. Schilder een uitzonderlijk grote bibliotheek, die hij met grote zorg en ten koste van veel geld en tijd opgebouwd had. Deze bibliotheek droeg dan ook geheel het stempel van zijn eigenaar. Het was een echte „Schilderbibliotheek".

Gaarne hadden wij, en naar wij vermoeden velen met ons, gezien, dat deze bibUotheek in haar geheel geplaatst had kunnen worden als een „Verzameling- Schilder", in de bibliotheek van onze Theologische Hogeschool, om dan verder ten dienste te staan van de studie van onze predikanten en a.s. predikanten en van anderen, die er voor hun studie gebruik van zouden kunnen maken.

Dit bleek echter niet wel mogelijk. Er waren, zoals haast vanzelf spreekt, heel wat boeken in aanwezig, die de bibliotheek der Theologische Hogeschool zélf reeds had; ook heel wat boeken, die wél grote waarde hadden voor Prof. Schilder zelf, maar die van niet zoveel waarde zijn voor de bibliotheek der School.

Nu is reeds een zeer groot deel der boeken, die voor de bibliotheek onzer School van waarde zijn, dank zij de goede zorgen van onze onvermoeide Prof. Deddens, reeds geplaatst op de planken dier bibliotheek. Er resten echter nog verschillende boeken, die Prof. Deddens eveneens van 'grote waarde aclit voor de bibliotheek onzer School, maar die nog niet aangekocht konden worden, omdat de daartoe benodigde gelden niet aanwezig waren. Het betreft hier een bedrag van ongeveer f8000.—.

Ondergetekenden hebben nu het plan opgevat een inzameling ie houden onder onze kerken en haar leden, teneinde dit bedrag, indien mogelijk, spoedig bijeen te krijgen. Kerkeraden, verenigingen en leden onzer kerken, die deze aankoop mogelijk willen helpen maken, verzoeken wij daarom de gelden, die zij voor dit doel willen geven, te storten op de girorekeningen der ondergetekenden. Men vermelde op het girobiljet: „voor aankoop bibliotheek Prof. S.".

Van de binnengekomen gelden hopen ondergetekenden wekelijks verantwoording te doen in „De Reformatie".

Het is toch zeker eigenlijk onnodig te zeggen, dat geen bedrag te klein is. Wie werkelijk maar weinig kan geven, terwijlhij toch gaarne wil geven, schame zich niet een bedrag over te maken, dat wij, zo vaak geheel verkeerd, als „Idein bedrag" aanmerken.

P. GROEN, Graaf Florisstr. 118b, Rotterdam.

Giro: 50440.

P. JASPERSE, Witte Singel 72, Leiden.

Giro: 25727.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juli 1952

De Reformatie | 8 Pagina's

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juli 1952

De Reformatie | 8 Pagina's