GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
P. GROEN
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

5e verantwoording. De vacantie was oorzaak, dat mijn verantwoording even stagneerde. Het Is mij een groot genoegen, deze taak thans weer te kunnen opvatten. Behalve stagnatie heeft de komkommertijd, die meestal met de vacantie inluidt, toch ook goede impulsen aan feepaalde vacantiegangers verscha ...

De Reformatie
P. GROEN
P. JASPERSE
481 woorden
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

Prof. Schilder • : S ^ Iste verantwoording: 21 Juli: J. v. d.. D. te R.jtïÓ^' („weinig, maar uit een goed hart"; ik zeg erbij: zulk een inzet is niet kwaad!); H. W. te H. f5.—; P. v. E. te M. f 1.— (de eerste gift uit „mijn" provincie: Zeeland); J. V. te O. f3.—; 22 Juli: L. A. K. te S. f2.50; F. ...

De Reformatie
P. JASPBRSE
P. GROEN
417 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN VI Als R.K. Solidaristisch ideaal. Wanneer wij met de recente, geschetste ontwikkeling van liberalisme en socialisme voor ogen deze beide humanistische maatschappelijke stromingen, wier zin tot gemeens ...

De Reformatie
P. GROEN
1878 woorden
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

2e verantwoording: 29 Juli: N. N. te N. f200.—; J. C. V. D. te R. f3.—; 1 Aug.: C. B. te R. f5.—; J. P. D. te W. f5.—; 4 Aug.: N. N. te N. f 100.—; totaal f313.—.Eerste verantwoording f 89.90, dus samen f 402.90.Moge deze verantwoording een aansporing inhouden voor de andere broeder ...

De Reformatie
P. GROEN
68 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN V Als marxistisch ideaal. Het Communistisch Manifest van 1848, welk gesc"j; : ift men wel eens de heilige schrift van het communisme heeft genoemd, zet in met deze verklaring: „Ein Gespenst geht um in ...

De Reformatie
P. GROEN
1836 woorden
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

Met dank aan de gevers laat ik hierbij de eerste verantwoording van ontvangen giften volgen: 21 Juli: W. N. te E. f2.60; H. B. te E. f 10.—; E. C. M. d. B. te R. f5.—. 22 Juli: N. N. te B. f 1.50; C. v. L. te Z. f5.—; W. J. V. te R. f2.50; F. W. te R. f2.50; J. W. L te L. f25.—. 23 Juli: W ...

De Reformatie
P. GROEN
143 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN IV 3. Als humanistisch (liberalistisch en marxistisch). Rooms Katholiek Soiidaristisch en Protestants Christelijk ideaal (vervolg).Als liberalistisch ideaal. Mogelijk is er onder de lezers van ons voorgaande artikel wel iemand ...

De Reformatie
P. GROEN
1573 woorden
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

Zoals U allen wel zult weten, had Prof. Schilder een uitzonderlijk grote bibliotheek, die hij met grote zorg en ten koste van veel geld en tijd opgebouwd had. Deze bibliotheek droeg dan ook geheel het stempel van zijn eigenaar. Het was een echte „Schilderbibliotheek".Gaarne hadden wij, en ...

De Reformatie
P. GROEN
P. JASPERSE
372 woorden
Het werkende Meisje (IV, slot)

Het werkende Meisje (IV, slot)

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN VAN TWEE BOEKEN DIE OVER HANDELEN. HAAR Wanneer men ons zou vragen naar lectuur, die kan oriënteren omtrent voor het meisje geschikte beroepen, dan zouden wij aan haar en haar opvoeders eerder lezing van het boek van Aimée van Tricht ...

De Reformatie
P. GROEN
2257 woorden
Naar Geref. Middelbaar en  Voorbereidend Hoger Onderwijs

Naar Geref. Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs

Het volgende schrijven werd gericht aan verscheiden broeders in onze kerken: Waarde Heer en Broeder, 1944.De Heere maakt Zijn Kerk in Nederland vrij van onschriftuurlijke bindingen en Hij begint haar genadig terug te voeren naar de vastheid en de vrijheid van Zijn Woord. ...

De Reformatie
Ds. D. VAN DIJK
P. GROEN
K. VAN HUIZEN
P. JONGELING.
JAC. G. VAN QORD
H. POMP
Ds G. VISEE
K. WIERENGA.
561 woorden
van 3