GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Voor Kinderen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Kinderen.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

AAN VRAGERS.

Wat wordt er bedoeld met de »kotjes" waarin de profeet Jeremia werd geworpen, zooals staat in Jeremia 37 : 16.

We lezen daar: »Als Jeremia in de plaats des kuils en in de kotjes gekomen was." Uit het hoofdstuk blijkt, dat de Chaldeën, die Jeruzalem belegerden, waren afgetrokken van de stad tegen den Pharao van Egypte, die hen bïdreigde, ten einde hem te verslaan. De stad was dus weder een poos van vijanden vrij, en Jeremia maakte daarvan gebruik, niet om te vluchten, want hij was daar de man niet naar, maar denkelijk om de tienden die hem toekwamen te gaan halen, nu de weg weer vrij was. De mannen die hem haatten echter zeiden, toen iij in de poort kwam: »Gij wilt overloopen tot den vijand!", en schoon hij sprak: »neen" grepen zij hem, en zett'en hem in een gevangenis, die, daar zij onder den grond lag, de kuil of de put heette; kotjes beteekent hier onderaardsche holen of hokken. In Zuid-Nederland zegt men nog »kot" voor gevangenhok, en een ÜMÏvtnkot is zoowel in Nederland als in Engeland een émvtnhok.

DE WINTER

De winter is een knappe man. Die wit heel d'omtrek schild'ren kan; Gelijk een bakker op 't gebak. Strooit hij de sneeuw op boom en dak.

De winter is ook juwelier Met diamant, robijn, saffier Versiert hij struiken, gras en riet. Als maar de zon wat hulp hem biedt.

Hij is een knappe timmerman, Die sterke bruggen bouwen kan. Hij kan ze wel in één nacht slaan —-Wie heeft hem dat ooit nagedaan?

En wat ook nooit een timmerman ' Hem nadoen wil, of nadoen kan, Hij bouwt ze in 't langs ook even goed En dekt met één dak heel den vloed.

Hij brengt gansch zonder vuur of rook Zijn lijm, die hecht, wel aan den kook, En schoon geen kwast hij noodig heeft; Hij maakt dat alles pakt en kleeft,

Geen tuinman werkt zoo vlug als hij, Al giet of snoeit hij nooit daarbij. Zijn bloemen kweekt hij in één nacht, Zij prijken 's morgens reeds in pracht.

Vraagt gij van wien hij 'talles heeft? Van God, die vorst en hitte geeft. Die ook aan u in gunst gedenkt En op 't gebed wat goed is schenkt.

Naar DR. BARTH.

Een verzoek.

Aan de jongere en andere lezers is het misschien niet onnoodig te herinneren, dat, al lezen zij ook zoowel dit blad en andere bladen als het tijdschrift Excelsior; en al wordt ook in beide door mij een en ander geschreven, men toch wel moet bedenken, dat het twee tijdschriften zijn, en de brieven enz. voor elk

zenden waar het behoort. Gaarne zal ik hetgeen de vrienden K. te O. en v. V. te A. (in Z.) wenschen, in overweging nemen, maar wat de eerste vraagt is, tenzij allen meewerken, onmogelijk; en de*tweede zal wel eenig geduld willen oefenen, 't Is echter beter, dat zij zich rechtstreeks richten tot het 'tijdschrift waarover zij spreken, en niet misschien 't een door 't ander warren.

HOOGENBIRK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Voor Kinderen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's