GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1887-01-30
De Heraut
Gelijk thans blijkt is

Gelijk thans blijkt is

Amsterdam, 28 Januari.Gelijk thans blijkt is in de onderscheidene Lokalen te Amsterdam bij de gehoudene Bijbellezingen en Godsdienstoefeningen van 10 Januari tot ultimo December 1886 gecollecteerd een hedtag van zewnlig duizend gulden, voor Armen, Eeredienst en Onderwijs.Een zeker b ...

De Heraut
104 woorden
„Een luipaard zijn vlekken.”

„Een luipaard zijn vlekken.”

Zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken ? Zoo zult gij ook kunnen goed doen, gij die geleerd zijt, kwaad te doen. Jeremia 13 : 23. De vlekken van een luipaard staan prachtig. In die vlekken zit het schoon van zijn huid. Én al het gevle ...

De Heraut
KUYPER.
1350 woorden
Jets over het Antinlmianisme in de 17e eeuw.

Jets over het Antinlmianisme in de 17e eeuw.

XV. DE AFGEVAARDIGDEN DER CLASSIS. Joh. Philenfus en Nlcolaas Scharer vatten de commissie, hun opgedragen, om de beschuldigingen, tegen Ds. Stroobant ingebracht, te onderzoeken, ernstig op. Zij waren geen partij in deze zaak. Het was ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
709 woorden
Van des menschen verlossing.

Van des menschen verlossing.

ZESDE ZONDkGSiFDEELINC. II. Maar uit Hem zijt gij in Christus lezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, ' en verlossing, 1 Cor. I : 30. Na de wetten, waaraan te ...

De Heraut
KUYPER.
2717 woorden
Over den zin en de beteckenis

Over den zin en de beteckenis

Over den zin en de beteckenis van den naam „Gereformeerd", werd in de Inleiding tot het Gereformeerd Kerkelijk Congres - onder meer^dit gezegd: „Broeders, laat ons onszelven toch rekenschap geven van wat dit ernstig samenzijn beteekent. , Gereformeerd' noemt zich al wat herwaarts opkwam, m ...

De Heraut
568 woorden
Tegen aanstaanden Maandag

Tegen aanstaanden Maandag

Tegen aanstaanden Maandag heelt de Kerkeraad der Ned. Geret. Kerk te Amsterdam Gemachtigden sa^mgeroepen, om te voorzien in de vacaturen van 34 ouderlingen en 27 diakenen. Natuurlijk zijn alle aftredenden herkiesbaar.Het citatiebiljet is onderteekend door Ds. Renier. ...

De Heraut
37 woorden
Met opzet zwegen we

Met opzet zwegen we

Met opzet zwegen we de laatste weken van eene gebeurtenis, die onder 's Heeren volk zoo bitter droeven indruk heeft gemaakt.Vooral voor ons persoonlijk waren er te pijnlijke herinneringen aan verbonden, om niet liefst het zwijgen te doen tot wat zoo onverkwikkelijken indruk gafvan gemis aa ...

De Heraut
1671 woorden
Toen onlangs de Modernen

Toen onlangs de Modernen

Toen onlangs de Modernen te Amsterdam saam waren om hun kansen bij de aanstaande kerkelijke verkiezingen te bespreken, wierd ook de vraag opgeworpen, op wat wijs men van de Gereformeerden af kon komen.Die hadden sinds 1869 in den weg gestaan, en die waren het dus, die thans uit den weg' mo ...

De Heraut
H. A. J. LüTGE
W. J. G. AALDERS.
543 woorden
Ook deze week bracht ons

Ook deze week bracht ons

Ook deze week bracht ons weer het bericht van twee kerken, die zich door afwerping van het juk der Synodale Hiërarchie, weer eerlijk onder het juk d^ Heeren hadden gebogen.Ditmaal waren het Hijlaard en Bunschoten van waar deze tijding van verlossing kwam, en wat voor beiden een star der ho ...

De Heraut
386 woorden
De Schorsingsbul van de Kiundert.

De Schorsingsbul van de Kiundert.

Het aantal Hiërarchische bullen en decreten wordt allengs zoo groot in aantal, dat het niet aangaat ze alle over te drukken.Toch maken we ditmaal voor de Bul in zake de Klundert een uitzondering.Men moet dit stuk eens lezen, en zich er rekenschap van geven, waar we met dit op de spi ...

De Heraut
A. A. VAN MEURS
C. M. A. J. VORSTMAN
J. K. KOCH
J. A. VAN WALSEM
KUYPER.
1456 woorden
van 3