GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1887-01-30
De Heraut
Kerkelijke Berichten.

Kerkelijke Berichten.

Drietal. NED. HERV. KERK.Tholen: Pop te Hagestein, Klaarhamer te Montfoort en Ringeling te Krimpen aan de Lek. Tweetal. Aan de ambachtsvrouw ter electie aangeboden. NED. HERV. KERK. ...

30 januari 1887
De Heraut
133 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed tot onze zeer diepe droefheid, onze zoo innig geliefde Man, Vader en BehiiwdvaderCORNELIS VAN DRIMMELEN, in den ouderdom van 59 jaar en 10 maanden. Het vaste vertrouwen, dat zijn zielewensch is vervuld, altijd bij den Heere te zijn, lenigt onze diepe smart. Wed. S. VAN DRIMM ...

30 januari 1887
De Heraut
56 woorden
Dr. Bavinck spreekt in de Vrije

Dr. Bavinck spreekt in de Vrije

Dr. Bavinck spreekt in de Vrije Kerk een goed en warm woord tegen het ethische Pedantisme, dat thans vooral door de school van Ritschl gedreven, heil voor het geloof zoekt in een valsch dualisme, waarbij het niet meer aankomt op de vraag of iets werkelijk, reëel en waar zij, maar alleen of het en ...

30 januari 1887
De Heraut
608 woorden
Kerken-Ordening

Kerken-Ordening

Bij J. A. WORMSER te Amsterdam verscheen: Gereformeerd Kerkelijk Congres.HIT mDER TWEEDE HIÏR& BCHIE.Drie Referaten den 11 Januari 1887 in Frascati voorgedragen doorëhx. Mr. A, F. de Savornin LohmanENPrijs f 0.60.Kerken-Ordening.O ...

30 januari 1887
De Heraut
73 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Te ireukelen te iiiureen WONING, met 3 beneden en 3 bovenslaapkamers, keuken, zolder, kelder en verdere gemakken, flicken TUIN, mooi uitzicht en alle werkdagen te zien. Te bevragen bij G. H. VAN DER WILT, te Breukelen. (46) ...

30 januari 1887
De Heraut
37 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Van lieverlee breekt het licht door de wolken ook bij de mannen, die onze felste en meest principieele tegenstanders zijn.Zoo oefent thans weer in de Hervorming de heer B. Haga van Witmarsum een treffend juiste critiek op de immoreele strekking van het eenheidsgeroep onder de vogelen van d ...

30 januari 1887
De Heraut
KUYPER.
702 woorden
De Drie Formulieren van Eenigheid

De Drie Formulieren van Eenigheid

Uitgaven van J. i. WORISER te imsterdam: rie Formulieren van Eenigheid, VOOR GEMEENTELIJK GEBRUIK UITGEGEVENDOORr. A. YPPrijs ingen. 35 Cent; 25 Exempl. ƒ 8.—; 50 Exempl. ƒ 15.—. In stevigen Omslag met linnen rug: 45 Cent; 35 Exempl. ƒ10.—; 50 Exempl. ƒ 19.— ...

30 januari 1887
De Heraut
100 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Door Gods goedheid bevallen van een welgeschapen ZOO/V B. GREIDANUS geliefde Echtgenoote van J. GIETEMA.Oosthem., 25 Jan. '87. ...

30 januari 1887
De Heraut
18 woorden
HET HARPJE,

HET HARPJE,

Is aan de Weezendrukherij verschenen en alom te bekomen, de TWEEDE Druk van: HET HARPJE, VERVOLG OPDE LOFSTEM, Twee-, Drie- en Vierstemmig Zang-boekje.DOORJ. C. DE PUY, Hoofdonderwijzer te Sexbierum.NIJMEGEN.P. J. MILBORN, , Uitgever. ...

30 januari 1887
De Heraut
33 woorden
Gereformeerd Kerkelijk Congres,

Gereformeerd Kerkelijk Congres,

Gereformeerd Kerkelijk Congres, Het Comité heeft de eer, ingevolge opdracht van het^Congres, hiermede ter kennisse van belanghebbenden te brengen: i". dat de Adviezen der Zakelijke Sectiën voor een ieder, die vooraf de toelatingsformule van het Congres onderteekent, bij de Moderator ...

30 januari 1887
De Heraut
460 woorden
van 3