GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ongeveer een jaar geleden, werd bijna algemeen in de bladen verzekerd, dat de kroonprins van Denemarken, die in het huwelijk getreden was met eene prinses van Orleans, beloofd had, de kinderen die hij krijgen mocht, in de Roomsche kerk te laten opvoeden. Nu wordt medegedeeld dat de jong geboren zoon van prins Waldemar, in het paleis te Kopenhagen, door een Luthersch predikant gedoopt is. De Deensche constimtie schrijft voor dat de regeerende vorsten van den Lutherschen godsdienst moeten zijn, daarom is het niet te denken dat prins Waldemar aan de vertewoordigers der Roomschen kerk, beloofd heeft, zijn kinderen Roomsch te laten worden.

Te Senéve is een schuttersfeest gehouden en dit wel op den dag des Heeren. De overheid had bepaald, dat de .godsdienstoefeningen in de nationale kerken ten 8 ure zouden aanvangen, en de kerkeraad onderwierp zich aan die beslissing zouder protest. En in plaats dat de optocht der verschillenden schietvereenigingen, na afloop der godsdienstoefeningen plaats greep, begon deze toch nog-juist ten 8 ure. Dat zulken dingen moeten geschieden in de stad van Calvijn !

De president der Fransche republiek, heeft goedgevonden, om bij decreet van 28 Juli 1887, de tweede predikantsplaats bij de Gereformeerde Staatskerk! te Avignon, eenvoudig op te heffen. Wanneer die plaats vacant was, of het stond te worden, zou men die daad nog eenigszins kunnen begrijpen, maar er is een tweede predikant te Avignon, welke nu naakt aan den dijk wordt gezet. De maatregel is genomen op voorstel van den prefect van Vaucluse, en na advies ingewonnen te hebben bij de kerkelijke raden en den gemeenteraad. Het is haast ondenkbaar dat een Protestantsch kerkelijk college tot opheffing eener standplaats zou geadviseerd hebben.

Deze daad van den president heeft geen precedent; nooit heeft men zoo iets noch tegenover de Roomsche noch tegenover de Gereformeerde kerk durven bestaan. Het schijnt dat er in de gemeente van Avignon moeilijkheden ontstaan zijn, die de autoriteiten niet beter hebben weten op te lossen, dan door den tweeden predikant weg te zenden.

Bij decreet van 12 Sept. 1878 is geld toegestaan vaor het tractement van een tweeden predikant, en nu wordt het ingetrokken, schoon alle redenen waarom een tweede predikant door den Staat werd toegestaan, nog aanwezig zijn.

Die opheffing is' buitendien nog onwettig geschied, want zij kan alleen plaats hebben op voordracht van een conservatorium.

Welke smadelijke bejegeningen moet een Staatskerk zich niet 'laten welgevallen!

Eene der zeldzaamste sekten is die van »het nieuwe Huis van Israël". In Chatham in Engeland telt zij de meeste aanhangers, welke zelfs voornemens zijn aldaar een tempel te bouwen, die f 600 000 kosten moet. Zij gelooven, dat zij niet zullen sterven en dat zij het overgeblevene deel van het ware Israël zijn, hetwelk met den Heer duizend jaar regeeren zal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 augustus 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 augustus 1887

De Heraut | 4 Pagina's