GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Buitenland. verloop der hofpredik er-C r i s i s.

Ging er een jubel op in het kamp derDuitsche liberalen, toen de hofpredikers Stöcker en Kogel aan den Duitschen keizer hun ontslag vraagden en verkregen, die toon is niet weinig gedempt, nu Kritzinger lot superintendent en Dr. v. Hase tot plaatsvervanger van Dr. Kogel in de theologische examen-commissie is benoemd. Dr. Hase is de zoon van den bekenden geschiedschrijver Hase; de liberalisten hoopten, dat hij een geestverwant van zijn beroemden vader zou zijn, doch het blijkt uit eene verklaring, door Dr. v. Hase afgelegd, dat hij tot de rechtzinnigen te rekenen is. Bij de benoeming van Dr. v. Hase hadden de bladen van de Protestantenverein een juichtoon laten hooren, doch nu blijft hen niet anders dan zwijgen en berusten over. Zij, die gehoopt hadden, dat na de z. g hofprediker-crisis een nieuw tijdperk zou aanbreken, hebben zich zeer vergist. Het komt ons voor dat de Keizer met het ontslag geven van de hofpredikers Stöcker en Kogel heeft willen te kennen geven, dat hij met hun streven om het sumepiscopaat af te schaffen niet medegaat. Want nog altijd is de keizer van Duitschland, als koning van Pruissen sumepiscopos d. i. hoogste opziener van de Evangelische landskerk. Vooral nadat de staatsbanden die de Roomsche kerk door de Meiwetten knelden gesprongen zijn, dank zij de volhardende oppositie in den Landdag door Dr. Windhorst gevoerd, is de begeerte levendig geworden om ook voor de Evangelische kerk meer zelfstandigheid te verkrijgen, waarvan vooral de afgevaardigde Von Hammerstein de tolk is geweest. Jammer maar dat men Iegelijk met de vraag naar meer vrijheid ook de vraag naar meer staalsgeld voor de kerk deed. Het is ons wel bekend dat liaar verhouding de Roomsche kerk meer geld van den Staat ontvangt dan de Evangelische, en daarom is het niet te verwonderen dat men op gelijkstelling aandringt; doch te betreuren is het dat men niet op gelijkstelling aandringt door het beginsel in toepassing te brengen, dat elke kerk in de kosten van haar eigen eeredienst zal voorzien.

Zeer te bejammeren achten wij het feit, dat de Du'tsche Keizer niet inziet, dat ^ijn episcopaat voor de kerk des Heeren slechts hinderlijk zijn kan om hare roeping in deze eeuw tegenover zoovele sociale nooden te volbrengen. En dat hij er niet tegen opziet om personen uit zijne omgeving te verwijderen, hoe ook onmisbaar geacht, wanneer zij niet zijne inzichten deelen, is gebleken in het aannemen van het ontslag van Von Bismarck, Geen wonder dat hij er ook niet tegen opzag om een paar hofpredikers te laten gaan, die hem wellicht wat te lastig waren. Het blijft echter voor ons nog de vraag, wat beter is een hiërarchie uitgeoefend door een vorst, of door eenige door de kerk bij trapsgewijze verkiezing goed door den Staat gesalarieerde superintendenten. Wanneer zal men in Duitschland eens leeren breken met het collegiaal kerkrecht ?

Men heeft sinds eenigen tijd het plan opgevat, om over te gaan tot het bouwen van een prachtige Domkerk te Berlijn. Doch het schijnt dat men alleen in de hoogere aristocratische kringen, die nog «positief" genoemd kunnen worden, dien wensch koestert. Men wil weder door den landdag een besluit laten nemen om het benoodigde kapitaal voor den trotschen bouw te geven. Evenwel er staat op de plaats waar men thans een nieuwe Domkerk bouwen wil een kerk, al is deze wat de bouworde aangaat minder mooi. Nu komt het ons voor, dat de millioenen, welke men uitgeven zal voor een prachtig kerkgebouw verkwist zijn, als men in aanmerking neemt, dat er buurten zijn, waarin meer dan 10, 000 zielen wonen, waarin geen kerkgebouw gevonden wordt. Geen wonder, dat ernstig gezinde mannen daartegen opkomen. Bovendien staat het nog te bezien of de landdag de noodige geldrn beschikbaar stellen wil; zonder toestemming van de Roomsche leden van dat lichaam zal het niet gaan.

WiNCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 januari 1891

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 januari 1891

De Heraut | 4 Pagina's