GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

„HET KERKBLAD.”

Daar de Curatoren der Theologische School, Deputaten voor Het Kerkblad, van de redactie van dit blad ontheven zijnde, gelieve men voortaan, wat hiervoor bestemd is, te adresseeren :

„Aan de Redactie van HET te KAMPEN." KERKBLAD,

C. MULDER.

Kampen, 26 Maart 1902.

OPROEPING.

Deputaten voor de kas van Ger. kerken in Zuid-Holland tot ondersteuning van hulpbehoevende studenten roepen jongelieden op, die voor de studie tot den dienst des Woords financiëele hulp van noode hebben, tot een vergelijkend onderzoek.

Vereischten zijn: a dat zij behooren tot een der Geref. kerken i/d Prov. Z.Holland (ofvoor hun opleiding tijdelijk buiten deze Prov. wonen) ongehuwd zijn en bij voorkeur niet boven de 23 jaar;

b dat zij vóór i Mei a.s. bij den ondergeteekende inzenden een attestatie van hunnen Kerkeraad omtrent belijdenis en wandel, alsmede een verklaring van twee geneesheeren, dat zij een goede gezondheid genieten.

In aanmerking komen óók zij, die zich wenschen voor te bereiden voor den missionairen dienst des Woords.

Namens Deputaten voornoemd,

F. A. v. D. HEIJDEN GZ., Scriba.

Oudewater, Maart 1902.

MONTFOORT.

De kerkeraad der Geref. kerk te Montfoort verzoekt beleefdelijk den kerkeraden en belanghebbenden hem er kennis van te willen geven, wanneer in het Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes alhier iemand van Geref. huizeopgeno men wordt; aangezien het voorgekomen is, dat een dooplid eener Geref. kerk daar aanwezig was zonder dat hij hiervan tijdig kennis droeg.

Namens voornoemden Kerkeraad:

A. L. RUYS Praeses.

B. KRUITHOF Scriba.

Montfooft, 19 Maait Ï9'ii2.

De Kerkeraad der Geref. Kerk te Wommels heeft besloten geen collectanten aanbeveling te geven, die niet minstens 3 weken te voren bericht hebben gedaan van hun komst. Zonder aanbeveling door of vanwege den Kerkeraad worden de collectanten niet door de gemeente ontvangen

Namens den Kerkeraad voornoemd:

A. S. VISSER, Scriba.

Wommels, 25 Maart 1902.

L. S.

De Kerkeraad der Geref. Kerk te Marken brengt langs dezen weg zijn hartelijken dank an alle zusterkerken, die iii antwoord op zijn irculaire van Juni 11. door grooter of kleiner ijdragen in den financieelen nood dezer kerk oorziening hielpen aanbrengen.

De Heere heeft ons gebrek wiUen vervullen. ij vergelde uit genade ook dit werk der liefde an deze kerk betoond.

Namens den Kerkeraad voornoemd:

H. KLAARHAMER, V. D. M.

K. VISSER, Scriba.

Marken, Maart 1902.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 maart 1902

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 maart 1902

De Heraut | 4 Pagina's