GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ds. C. de Bruijn van Kabaniroe.

Vrijdag 26. Juni was de dag waarop Ds. de Bruijn en zijn gade onzen vaderlandschen bodem wederom mochten betreden, na een ruim tienjarigen arbeid in den dienst des Evangelies, op het eiland Soemba.

Reeds in het najaar 1902 ontvingen Dep. der drie noordel. provinciën een medisch advies, waarin, met het oog op den gezondheidstoestand van mevr. De Bruijn, met ernst werd gewezen op de noodzakelijkheid eener repatriatie. Depu taten stonden deze dan ook gereedelijk toe. Toch stonden Br. en Z. de Bruijn niet aanstonds op vertrek. Onderscheidene oorzaken werkten hiertoe meê; niet het minst eene zware ziekte van Br. de Bruijn, tot nabij den dood, waaruit de Heere hem spoedig genadiglijk weer oprichtte.

Na een voorspoedige zeereis bereikten zij welgemoed het oude Europa en straks het oude geliefde vaderland met familie, vrienden en bekenden. Het afscheid op Soemba was bijzonder hartelijk. Een overgroot deel der gemeente deed den geliefden leeraar en zijn gade uitgeleide naar het strand, mevr. de Bruijn, als bijzonder teeken van hoogachting en liefde, gedragen op een stoel.

Maandag j.l. hadden wij het genoegenDs.de Bruijn te ontmoeten. Hij ziet er opgewekt en levendig uit, ietwat gebruind door de Ooster-zon. De gezondheidstoestand van mevr. de Bruijn is thans bevredigend. Van harte wenschen wij Br. en Z. de Bruijn een blij en gezegend verblijf toe, onder vrienden en magen en in het midden der gemeenten. Moge, onder den zegen des Heeren, de rust en het verkeer onder ons, onzen broeder en zuster sterken en toerusten met nieuwe krachten, om straks met blijdschap den arbeid op Soemba weer aan te vatten.

Ds. de Bruijn is nog vol moed, na alle teleurstelling en moeite op Soemba ondervonden, vooral in de laatste jaren. Dit verblijdt ons. De Heere doe zijn licht opgaan over Soemba, tot uitbreiding van zijn heerlijk Koninkrijk.

Namens Deputaten:

Assen, 5 Aug. 1903. W. W. SMITT, corr.

Centr. Past. Confereotie.

Belangstellende broeders en vrienden worden er nogmaals aan herinnerd, dat aanstaanden Donderdag de Centr. Past. Conferentie D. V. in de Plantage kerk van de Geref. Kerk te Zwolle zal gehouden worden. Ze zal des voormiddags te lol/a uur aanvangen, en niet latei dan 5 uur eindigen.

Een regelings commissie stelt zich ook nu weer als een vorige maal aan de Conferentie ten dienste. Het adres dezer Commissie is de heer Ab. J. van Tongeren, Van Ittersumstraat 4, Zwolle.

Zij, die nachtverblijf begeeren, hebben zich daartoe bij ZEd. voor Woensdag aan te melden. Aan herbergzaamheid ontbreekt het bij de Zwolsche broeders en Zusters nog niet.

Namens het Comité der Conferentie, J. VONK, Secr.

Maassluis, 5 Augustus 1903.

L. S.

De classis Gouda der Geref. kerken heeft in hare vergadering van 4 Aug. 1903 praeparatoir geëxamineerd den candidaat A. C. Heij te Reeuwijk en met algemeene stemmen beroepbaar gesteld bij de Geref. kerken in Nederland.

Namens de classis Gouda, S. DE VRIES, Scriba,

Haastrecht, 4 Aug. 1903.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 augustus 1903

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 augustus 1903

De Heraut | 2 Pagina's