GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEMENGD NIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEMENGD NIEUWS

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Afneming van geboorten. Op het Congres van de «Royal Institute of Public Health» sprak Prof. T. Oliver over de vermindering der geboorten in het beschaafde Westen. Hij zeide : «De vraag waar het op aan komt is of een natie die eenmaal middelen is gaan toepassen om het aantal geboorten te verminderen, de wil en de wijsheid heeft om deze beweging te doen ophouden. De historie leert, dat zij dit niet heeft». Voor een natie is het een ramp wanneer neo-Malthusiaansche middelen worden aangewend. Alleen wanneer de vreeze Gods weder een kracht wordt onder het volk, zal het vreeselijke kwaad worden gestuit.

Minderbroeders in China. In het Juni-nummer van het Journal of the Royal Asiatic Society staat een belangrijk artikel over de «De Minderbroeders van China». Het verplaatst ons in de dertiende en veertiende eeuw na Christus, toen Johan van Monte Corvino en andere energieke en wel onderlegde mannen het Evangelie in het groote Oostersche land van China verkondigden. De orde der Minderbroeders werd in de 12e eeuw gesticht door Franciscus van Assisi. Het schijnt dat niet lang na de sti-chting deze ordebroeders zich naar de Heidenen begeven hebben om het Evangelie te prediken. Franciscus zelf was hun daarin trouwens voorgegaan. De correspondentie van Johan von Monte Corvino is in het licht gegeven en daaruit blijkt, dat de broeders buitengewone vrijheid bij hun arbeid genoten - hebben en dat zij duizenden Chineezen tot den doop hebben gebracht. Krachtig gesteund door den Chan van Cathay, bouwden zij kerken en schreven boeken in de taal van het land. Het is niet te ontkennen, dat zij een grooten beschavenden invloed op de Chineezen uitoefenden Toen echter in de achttiende eeuw de opvolgers der eerste pioniers van het Christendom door de Chineesche regeering met wantrouwen werden aangezien en de Roomsche zendelingen uit het land waren verdreven, bleef er weinig van den arbeid, die vier eeuwen geleden begonnen was, over.

Verbazingwekkende offervaardigheid. De Fifth Avenue Presbyteriaansche kerk van New-York, waarvan Dr. lowett predikant is, gaf in 1913 voor allerlei doeleinden 116, 862 pond sterling uit, dat is ongeveer /" 1, 400, 000, hetwelk het cijfer, dat in 1912 bereikt werd, met /240, 000 overtreft. Onge veer ƒ126, 000 werd uitgegeven voor de kerk zelve; bijna het dubbele dezer som werd geofferd voor de inwendige zending en de zending onder de heidenen. Kleinere sommen werden besteed voor onderwijs. Bijbelverspreiding en andere dingen, welke toch nog te zamen een ƒ250, 000 bedragen. Dus wordt nog geen 10 percent uitgegeven voor het eigen huis; het overige wordt besteed voor den arbeid in de stad New-York, voor het Amerikaansche volk en den arbeid onder Joden, - Mahomedanen en Heidenen. De kerk telt 2, 436 be lijdende leden en bestaat dus ongeveeer uit 6000 zielen. In zielental wordt zij in de Presbyteriaansche kerk alleen overtroffen door de kerk van Seattle met 5, 625 belijdende leden, en de Bethany Kerk van Philadelphia met 3, 514 leden. De kerk die door Dr. lowett gediend wordt, breidt het terrein van haar werkzaamheid zeer uit door haar Zendingskapellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 augustus 1914

De Heraut | 2 Pagina's

GEMENGD NIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 augustus 1914

De Heraut | 2 Pagina's