GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Olie 'in het vuur, In de Deensche bladen deed in den laatsten tijd een brief de ronde, welke van een stervenden Duitschen soldaat uit Noord-Sleeswijk heette afkomstig te zijn. Daarin wordt geschilderd, hoe hij op bevel van een officier in een huis moest dringen om het geheele gezin, ouders, kind en grootvader, te dooden. De Deensche Minister van Justitie liet de zaak onderzoeken. Toen kwam aan het licht, dat deze zoogenaamde brief zijn oorsprong vind in het Paaschnummer van het blad Kristeligt Dagblad, waarin eene vertelling voorkomt onder het opschrift «Het zwaarste«. In dit verhaal, in den vorm van eene novelle gegoten, worden cenige Duitsche soldaten-uit Noord-Sleeswijk sprekende ingevoerd, die elkander vertellen wat voor ieder hunner het zwaarste gedurende den oorlog geweest was. Het werd door het onderzoek van den minister vastgesteld, dat de schrijver van Jiet verhaal de predikant Madsen uit Freuensböge bij Odenseis, een opwekkingsprediker en schrijver van dichterlijke stukken in Denemarken. Deze verklaarde in een verhoor, door dé politie hem afgenomen, dat liet geheele verhaal van het begin tot het einde verdicht was. Ofschoon de vorm van de vertelling, g; elijk/ zij in het Christelijk Dagblad gedrukt werd, het voor den lezer duidelijk maakte, dat zij verdicht was, werd zij desniettemin door onderscheidene bladen in een vorm overgenomen, die bij de lezers den indruk moest geven, dat het geschilderde voorval werkelijk aldus had plaats gehad. Dat Madsen, die zoo verdichfe, geen pro-Duitscher is, kan men wel vermoeden.-Het. schrijven van een dergelijk verhaal in deze dagen, is olie werpen in het vuur; dit had de predikant van Freuensböge moeten bedenken.

Een reuzenpetitie. Eene petitie, een ton wegende, waarop tWee millioen handteekeningen, werd dezer dagen aan den eersten minister van Engeland in het Lagerhuis aangeboden. In een memorie van het «Central Campaign Coniittee, " aan de handteekeningen voorafgaande, wordt er bij het Gouvernement op aangedrongen, dat het den verkoop van alcoholische dranben gedurende den oorlog en zes maanden later zal verbieden. De handteekeningen werden in zes weken verzameld; de meeste zijn afkomstig van werklieden. Het geheele stuk heeft een lengte van elf mijlen.

WiNCKEL

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 september 1916

De Heraut | 2 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 september 1916

De Heraut | 2 Pagina's