GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

197 resultaten
Filteren
van 20
WINCKEL
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. De regeering en de religie gedurende den oorlog, 'Het heeft de aandacht getrokken, dat in Frankrijk de regeering geweigerd heeft om een bedestond uit te schrijven, Hoe dikwijls het Fransche episcopaat bij de regeering der republiek aangedrongen heeft op het uitschrijven van een ...

5 januari 1919
De Heraut
WINCKEL
983 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Amerika. Prediking-in de Hollandschetaal.In De Wachter., het orgaan der Chr. Geref. Kerk van N.-Amerika, lezen wij het volgende "omtrent de prediking in de Hollandsche-taal. (Wij deelden reeds mede, dat door de National Defense League ergens in lowa was verboden, bij de Godsdienstoefeni ...

10 november 1918
De Heraut
WINCKEL
328 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Tegen verderfelijke lectuur. Het volgende middel om de verspreiding van onzedelijke lectuur onder de jeugd te keer te gaan, hfeeft de in Frankfort a./M. bestaande »vereeniging tot bescherming der jeugd tegen de Schundlitteratur» in toepassing gebracht. Aan de boekhandelaars die zich daaraan schul ...

8 september 1918
De Heraut
WINCKEL
207 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Gemengd nieuws. De Engelsche premier als voorlezer dienstdoende. In de maand Mei werd in de beroemde Westminster Abbey te Londen een dienst gehouden ter herdenking van het feit dat de koning aldaar werd gekroond.. Bij den dienst werd de taal van het Vorstendom Wale ...

14 juli 1918
De Heraut
WINCKEL
197 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Ken kruistocht voor de Zondagsschool De Zondagsschool Unie in Engeland besloot tot het liouden van-een »crusade" met het doel, een som van f 300.000 saam te brengen. Deze som wil men besteden om de vermindering van het aantal Zondagsschoolleerlingen tegen te gaan door betere lokalen, betere onder ...

17 december 1916
De Heraut
WINCKEL
122 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Na drie en een halve eeuw. Het is_bekenfl dat de Roomsch-Katholieke kerk door middel van de Missie der Jesuiëten yoor drie honderdvijftig jaar in Japan heeft gearbeid. In het begin der 17de eeuw was deze er in geslaagd, de helft van de Japanneezen te bekeeren. De regeering was gunstig jegens haar ...

10 december 1916
De Heraut
WINCKEL
414 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Hcrbomu van Flied? ier's weeshuis te Madrid, De bekende predikant Georg Fliedner te Madrid zag zich dezer dagen genoodzaakt tot herbouw van het bouwvallig geworden weeshuis een hypotheek van 150.000 peseta's op te nemen. De Pro estantsche Spanjaarden konden deze som niet bijeenbrengen, en de vrie ...

3 december 1916
De Heraut
WINCKEL
337 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Gelijk in Duitschland, heeft men ook in Engeland veel last van de bandeloosheid der jeugd. Vele vaders zijn naar het front, en het gevolg is dat de kinderen zonder het noodige toezicht zijn en zich overgeven aan straatschenderij, terwijl het aantal misdaden, door kinderen gepleegd, toeneemt. Een ...

19 november 1916
De Heraut
WINCKEL
123 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een afscheidsgroet van de Indische kerk aan de verdreven Diatsche zendelingen. In de Indian Daily News vmdt men het volgende als afscheidsgroet aan de Duitsche zendelingen, die door de Engelsciie regeering uit Indië verdreven werden »De Duitschers die op het oogenblik in Grand Hotel logeeren, zij ...

12 november 1916
De Heraut
WINCKEL
472 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Joodsche Vrouwen en de Synagoge. Eên Joodsch leeraar, de heer S. Levy, voorêpelt in de Jewish Chro7iicte, dat een van de gevolgen die uit den oorlog voor het Joodsche leven zal voortspruiten, zijn moet, dat de Joodsche vrouwen meer met en voor de Synagoge zullen gaan leven. Tot hiertoe nam voorna ...

5 november 1916
De Heraut
WINCKEL
227 woorden
van 20