GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 11

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 11

Rede gehouden bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

16 ons hedendaagsch privaatrecht in al zijn samenstellende deelen voor de voeten werpt. Gaan wij thans kortelijk de voornaamste daarvan even na. Het

vraagstuk,

Wetboek

volgend,

dat wij, de het

eerst

volgorde

van ons Burgerlijk

ontmoeten,

is het

huwelijk.

Tegen het domineerend beginsel, w a a r v a n ons B . W . uitgaat, dat n a a r zijn wezen h e t huwelijk onontbindbaar is, k w a m van verschillende zijden krachtig protest. In het midden worde t h a n s gelaten, in hoeverre de in onzen tijd onder Nietzsche's auspiciën zoo graag gecultiveerde drang om „sich aus z u l e b e n " eenerzijds, anderzijds sociale overwegingen ten grondslag liggen aan het streven, om radicaal met dit beginsel te breken. Hier worde slechts melding gemaakt van het streven als zoodanig, om de onont­ bindbaarheid des huwelijks te vervangen door opzegbaarheid, m u t u u s consensus alzoo voldoende voor sluiten en verbreken niet alleen, maar zelfs eenzijdige opzegging geldig voor het laatste. In Duitschland heeft het bekende sociaal-democratisch Rijksdag­ lid August Bebel, hier t e lande Mr. van Houten, zich voorname­ lijk

tot tolk

heeren

van d a t streven gemaakt.

D a t ze geen veld-

zonder leger zijn blijkt genoegzaam uit het feit, d a t

?

Bebel s pleidooi, een boekdeel van bijna vijfhonderd bladzij­ den, dit j a a r zijn zesendertigsten druk mocht beleven, en Mr. van

Houten

nog onlangs van het otium, waaruit de jongste

kamerontbinding hem verloste, gebruik heeft gemaakt om zijn gedachten dienaangaande na vijfentwintig j a r e n nogmaals t e publiceeren, terwijl niemand minder dan Prof. V a n der Vlugt het

noodig heeft

geoordeeld, waarschuwend zijn stem daar­

tegen te verheffen. Hoe trouwens met name in artistieke en andere

„geavanceerde" kringen cle practijk de theorie reeds

w a s gaan steunen, is bekend. Daarnaast

staat

met name

ten

onzent

een zeer breede

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's