GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De hoogste vrijheid - pagina 36

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De hoogste vrijheid - pagina 36

Rede, gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

?4

^^-

"a^Sivi<^"ri>i' 'ï>K HOOGSTE VRIJHEID. •.•-•,-.:^v:i'-^.^r^^^i^ • • -^

>^>"^arm'':^¥^p!''£^''

jTV g-:;•//- ••^::-; v^:^ i:,<0i;, •ij^L-;S^ •

Men kan over de vrijheid alleraangenaamst filosofeeren; maar er zich ten bloede om laten vervolgen, dat doet van nature niemand; dat doet vooral niet de eenvoudige, onbekende burger, die niet eens het genot kan smaken van door groote geesten als evenknie te worden geëerd. Waarom zou men het ook doen; waarom zou men zich opofferen voor eene verachtelijke menschheid, die steeds haar eigen weldoeners vervolgt, en nog altijd haar profeten doodt? Het „odi profanum vulgus et arceo" is bij velen het toppunt der wereldsche wijsheid, althans de slotsom hunner levenservaring. Men kan immers v o o r z i c h z e l v e n denken wat men wil. Op die vrijheid vermag gelukkig geen sterveling inbreuk te maken! Het laatste is zeker volkomen waar; doch uit d i e vrijheid vloeit dan ook geenszins de vrijheid van spreken, van drukken, van vergaderen voort. Maar die vrijheden zijn het juist, die de Christen niet kan ontberen, omdat zijne roeping is t e g e t u i g e n , en den Naam zijns Heeren te v e r k o n d i g e n . Die roeping, voor den Christen een heilige plicht, doet ook de behoefte aan vrijheid om God zóó te eeren, als Zijn wil zich aan onze individueele consciëntie openbaart^ m. a. w. de vrije kerk, geboren worden, zoodat elke staatskerk of nationale kerk, als boven anderen bevoorrecht, moet verdwijnen. Uit diezelfde behoefte zien wij heden ten dage, tegenover eene wereld die den Christen wil dwingen in de volksscholen over zijnen Heer te zwijgen, ten koste van onnoemelijke offers, waarvan het meerendeel zelfsvoor het oog der menschen verborgen blijft, de vrije school verrijzen,, die verkregen zal worden gelijk al onze vrijheden zijn verkregen, namelijk na overwinning van den tegenstand van duizenden en tienduizenden on willigen en belanghebbenden, die zichzelven beschermers wanen van de ware staatsrechtelijke gelijkheid. Strijdende voor die vrijheid — ook dit leert de ervaring — zal telkens dieper en dieper gevoeld worden, dat het geloof zelf, hetwelk de kracht geeft tot den strijd, het geloof aan Gods Souvereiniteit, eene gave Gods is; dat zulk een geloof niet opgedrongen kan worden, en dat daarom te meer de vrijheid van anderen moet worden geëerbiedigd. Het waren de Puriteinen, het waa een Willem I, een Willem Hl, een Cromwell, die reeds in de ló'ie eeuw de vrijheid van andersdenkenden met kracht hebben beschermd, en terecht zegt Milsand i ) : „Toutes les conquêtes qui ont i) Revue cles deux mondes, 1875, 15 Sept. p, 308: Al de overwinningen, die de over-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1887

Rectorale redes | 56 Pagina's

De hoogste vrijheid - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1887

Rectorale redes | 56 Pagina's