GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

95 resultaten
Filteren
van 10
A.F. de Savornin Lohman
De hoogste vrijheid - pagina 36

De hoogste vrijheid - pagina 36

?4^^-"a^Sivi<^"ri>i' 'ï>K HOOGSTE VRIJHEID. •.•-•,-.:^v:i'-^.^r^^^i^ • • -^>^>"^arm'':^¥^p!''£^''jTV g-:;•//- ••^::-; v^:^ i:,<0i;, •ij^L-;S^ •Men kan over de vrijheid alleraangenaamst filosofeeren; maar er zich ten bloede om laten vervolgen, d ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
3 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 37

De hoogste vrijheid - pagina 37

DE HOOGSTE VRIJHEID.35restreint la dictature des églises ou des pouvoirs civils, tout Tespace qu'a gagné la conscience individuelle, nous les devons a ceux qui, au nom de la predestination bien ou mal entendue, ont affirmé que les croyances ne dependent de la volonté de personne, qu ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
405 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 38

De hoogste vrijheid - pagina 38

3Ó. D EHOOGSTE VRIJHEID.>:;i,,^>de zijde van hen die buiten de kerk stonden elke- verdediging der consciëntievrijheid natuurlijk eene, zij het ook volkomen geoorloofde, „oratio pro domo", maar het is te betwijfelen of, ja het is op goede gronden te betwisten dat ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
372 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 39

De hoogste vrijheid - pagina 39

DE HOOGSTE VRIJHEID.3^het Woord Gods belooft noch aardsche vrijheid, noch andere aardsche goederen; het voorspelt integendeel aan zijne belijders verdrukking en smaad. Het raakt den mensch zelven ; overtuigt hem van zonde en ongerechtigheid; doet hem den waren God kennen; vernietigt ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
374 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 40

De hoogste vrijheid - pagina 40

38DE HOOGSTE V R I J H E I D .ware, ook de burgerhjke of staatkundige vrijheid gebouwd wordt. Maar dat fundament wijst nu ook zelf de hjnen aan van den daarop te stichten tempel. Zij die den Heere Jezus Christus dienen, hebben niet met een onbekenden God te doen; op allerlei gebied, ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
418 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 41

De hoogste vrijheid - pagina 41

D E HOOGSTE V R I J H E I D .39•derer Mcinung ist, zu lastern und den Ruf der Unbescholtenen zu schadigen; Freiheit um durch Wucher oder durch Ueberbürdung mit Arbeit den Armen aus zu beuten und zu Grunde zu richten; Freiheit von allen zehn Geboten Gottes. Diesz sind auch Freiheitsb ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
385 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 42

De hoogste vrijheid - pagina 42

40DE HOOGSTE VRIJHEID.dat eene uitwendig uitstekend georganiseerde kerk dit heeft kunnen beletten. Is eenmaal het fundament weggenomen, dan valt al wat er op gebouwd is, zoowel gezag als vrijheid. Ik weet wel, dat, als ieder naar eigen overtuiging beslissen moet,, lichtelijk misbrui ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
373 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 43

De hoogste vrijheid - pagina 43

DE HOOGSTE VRIJHEID.4Ihet zijn eigen wezen. Hadden de opzieners der gemeenten te allen tijde hun geestelijk gezag gehandhaafd door getuigen en lijden, in plaats van door getuigen en te doen lijden, dan zou de Kerk zekerlijk langduriger en zwaarder strijd hebben te voeren gehad; dan ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
378 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 44

De hoogste vrijheid - pagina 44

42 •.,..^.::<..^:^,:^,w„~-.t;r---*i-DE HOOGSTEYRl]HEm,,,.^:^,:.^i',^^^„^^:,„^..ciences"; zegt Vinet i) met juistheid, „la guerre est entre les interets ; la guerre est entre les interets et les consciences." Daarom kan de ware Kerk geen rust hebben. Ook haar rust is elders ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
0 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 45

De hoogste vrijheid - pagina 45

\,-,,,;,,;,..„_ DE HOOGSTE VRIJHEID.43onderscheiden, evenmin aan het staatsgezag is onderworpen, en hare grenzen vindt in den wil van God zejven ; aan wien zijn wij haar verschuldigd ? Hierover ten slotte nog een enkel woord. Wij zijn haar, dit heb ik reeds gezegd, niet versc ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
373 woorden
van 10