GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De getrouwe Getuige.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De getrouwe Getuige.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

En van Jezus Christus, die de getrouwe Gretuige is, de Eerstgeborene uit de dooden en de Overste vaji de koningen der aaide. Openbaring 1 : 5a.

Opmerkelijk toch, dat onder de namen, waarmede in de Johanneische zegenbede onze verheerlijkte Heiland wordt aangeduid, die vain de getrouwe öetuige vooropgaat.

De beide andere namen: de Eerstgeborene uit de dooden en: de Ovlerste van de koningen der aarde schijnen het in verhevenheid en luisterver van den eeïste te 'winnen.

Het zou u zelfs kunnen verwonderen, dat ze hier op één lijn zijn gesteld.

Immere, de getrouwe G-'etuige, zóó kan ook een mensch heeten.

In het volgende hoofdstuk wordt die benaming dan ook op Antipas toegepast.

Daar leest igij: „gij houdt Mijn öaam en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welkeAntipas Mijn getrouwe getuige wias, welke gedood is bij ulieden, daar de Satan woont".

Maar wie izou .zich vermeten iemand, al ware hij ook de all ei heiligste, als den Eerstgeborene uit de dooden of den Overste van de koningen der aarde te benoemen?

En toch moet de gemeente blijkbaar onder den indruk leven, dat Chiistus vóór alles de getrouwe Getuige voor haar is.

Waarom?

De verklaring'daarvoor vindt gij in het karakter van het boek der Oponbaringi of breeder nog: in de eigenaiardigheid van Johannes' boodschap.

Johannes is de apostel, van wien het woord stamt: lünderkens, het is de laatste ure.

Niemand zijner broederen in het apostelschap was het vergund .zóó sterk in het einde in te leven als hij. Het Iirachtigst spreekt .zich dat uit in zijn Openbaring.

En bij het hcht van het einde .ziet hij heel het evangelie : als getuigenis, vat hij eigen arbeid saam als een betuigen (l'^X en noemt hij als oorzaak van zijn ballingschap het Woio.rd G-ods en het getuigenis van Jezus Christus (1:9).

Getuige, getuigen, getuigenis zijn woorden, die telkens bij Hem terugkeeren.

Wie, gelijk hij, eeu-vvigheidsdrang in zich gevoelt gevoelt zich ook v^anzelf geroepen tot getuigen.

Hoe dichter de tijd, de eeuwigheid nadert, hoe meer het einde nabij komt, des te noodzakelijker wordt het getuigen.

Is eeimaaal de eindbeslissing gevallen, dan heeft het getuigen geen nxX meer.

Dan is alleen het woord aan de aanbidding. Daarom moet het christendom, als het wel is, gedtuig in kracht vian getuigenis toenemen.

Een christendom, dat niet getuigt, is ten doode opgeschreven.

En nu staat Christus daar als de immer getrouwe Getuige.

Hij vuurt door Zijn voorbeeld u, die van Hem zijt, , , ••-: ; ; tot getuigen aan.

Hij verzoent door Zijp. getuigenis voor den Vader uw ontrouw in het getuigen.

Hij beweegt u door het getuigenis, dat van Hem uitgaat in de prediking, tot het geloof.

Leeft gij in het besef, dat de einden der eeuwen op u gekomen zijji?

Getuigt.

Beaamt gij, dat gij in nog sterker mate dan de geloovigen uit Johannes' dagen, beiligen der laatste ure verdient te heetan?

Getuigt.

Is het u ernst met uw bede, dat Jezus' koninkrijk kome en .zijt gij van de noodzakelijkheid van onvermoeide reformatie diep doordrongen?

Getuigt.

De reformatie beginne van uit Uw eigen ziel.

Bekent, dat de prikkel tot g; etuigein bij u is afgestompt.

Valt er over in de schuld, dat de Christenen van tegenwoordig, ook gij, ook ik, te laf zijn in het getuigen.

Wij durven niet.

De aanhamgers van het roode evangelie durven beter. Daarom is het christendom in verval.

Ook gij hebt er deel aan.

Vat dan de reformatie ter hand.

Neemt de toevlucht tot Hem, die de getrouwe Getuige is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 september 1920

De Reformatie | 8 Pagina's

De getrouwe Getuige.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 september 1920

De Reformatie | 8 Pagina's