GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

704 resultaten
Filteren
van 71
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Prof. Hepps misveistanden inzake de algemeene genade. (XV.) (Slot.) Slotbeschouwing. Hiermee hebben we onze bespreking van Prol. Hepps laatste brochure tot een einde gebracht. (Over zijn wijze van citeeren gaan we nog een poosje doorpraten.) Er ware veel meer te ze ...

De Reformatie
K. S.
HEPP.
4297 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Kerkafbraak. De heer Hilbrandt Boschma van Ruurlo zond ons een ingezonden stuk naar aanleiding van wat wij uit de „Geldersche Kb." overnamen.Het zelfde stuk vonden we in de „Geldersche Kb." met het antwoord van Ds Renting, waarmee we ons goed kunnen vereenig ...

De Reformatie
HILBRANDT BOSCHMA.
HEPP.
1206 woorden
Het rapport over den uitbouw der Belijdenis.

Het rapport over den uitbouw der Belijdenis.

VI. EERSTE DEEL. I. De behoefte aan uitbreiding der belijdenis inzake de Heilig© Schrift.a. Op den voorgrond willen wij stellen, dat de kerk de roeping heeft om de waarheid Gods te belijden. ...

De Reformatie
HEPP.
1630 woorden
Het rapport over den uitbouw der Belijdenis.

Het rapport over den uitbouw der Belijdenis.

V. Ad e. Het gezag der Heilige Schrift. Breeder dan over de ingeving wordt in onze Confessie gehandeld over het gezag der Heilige Schrift, Heel artikel 5 en indirect ook de laatst© helft van artikel 7 bepalen, wat onze Kerk©n dienaan ...

De Reformatie
HEPP.
2006 woorden
Het rapport over den uitbouw der Belijdenis.

Het rapport over den uitbouw der Belijdenis.

IV. Ad c. Het verband en het onderscheid tusschen de b ij zondere openbaring en deHeiligeSchrift.Werd in vroeger eeuw niet streng genoeg onderscheiden tusschen de bijzondere openbaring en de Heilige Schrift, waarvan de werken onzer Gereformeerde godgeleerden ...

De Reformatie
HEPP.
1413 woorden
Bond van Gereformeerden (Gaivinlsten) in Nederland.

Bond van Gereformeerden (Gaivinlsten) in Nederland.

VI. Een vorig maal beloofden wij op de vraag, of wij' de thans geopperde bezwaren tegen'den Bond niet hadden voorzien, terug te komen.Schrijver dezes kan alleen voor zichzelf antwoorden.En dan verzeker ik: 'die bezwaren werden door mij ongetwijfeld vo ...

De Reformatie
HEPP.
1864 woorden
Persstemmen.

Persstemmen.

Hei eerste Rapporienboek voor de Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika. Dit Rapportenboek, dat ons in andere Synodejaren steeds werd toegezonden door de goede zorgen van den „Stated Clerk" ontvingen wij nog niet.Misschien is de wereldreis ...

De Reformatie
HEPP.
644 woorden
Het Vrije Kerklied.

Het Vrije Kerklied.

V. Op dit historisch overzicht volgt in het rapport als tvsreed© hoofdstulc: de gegevens der Heilige Schrift. Verschillende teksten^ waarop men zich beroept, worden nagegaan.In de Schrift is geen gebod te vinden, dat in de lierltelijlce samenlcomsten psalmen ...

De Reformatie
HEPP.
3855 woorden
Het Vrlie Kerklied.

Het Vrlie Kerklied.

III. Vervolgens wordt in liet Rapport de geschiedenis van het kerkgezang in de Nederlandse h e kerken nagegaan.In den eersten tijd na de Reformatie ool< lofzangen. — Op de Synodes van 1578, 1581, 1586 eea definitieve uitspraak: geen gezangen, die niet in ...

De Reformatie
HEPP.
3216 woorden
HET JAAR 1929.

HET JAAR 1929.

I. Toekomst!Indien „De Maasbode" gelijk had, zouden wij dit woord voortaan weigeren te gebruiken.Dit blad schrijft in een hoofdartikel: „Alleen reeds in den klank van het Nederlandsche woord beluisteren wij een menschelijke aanrnatiging. Het Fransche ...

De Reformatie
HEPP.
1630 woorden
van 71