GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Libanons cedsren.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Libanons cedsren.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zoo gebied nu dat men mij cederen uit den Libanon houwe .... 1 Kon. 5:6.

Op den Libanon — daar hoorde de ceder.

Daar verhief hij zich hoog en trotsdh uit eigen bodem. Machtig sloegen zijne .wortelen in de aarde; vflst plantte zijn stam zich op de hoogte van den berg; breed-uit grepen zijne takken, elke tak een boom; en het geweldig bladergevaarte, dat hij ten hemel beurde, was als eene grootsche kroon, die hij zichzelven opzette. Hij belacht den storm, deze koning; de eeuwen doen bem slechts wassen ia kra.cht; en in zijn geruisch zingt hij het lied zijner majesteit. Ja waarlijk, op den Libanon, daar hoorde de ceder.

En toch Md de Schepper schooner plaats voor hem bestemd dan de berghoogte, en héérlijker taak dan te prijken in het woud.

Zijne plaats zou zijn te Jeruzalem, in den tempel van Jehovah. Daar zou het Huis Gods uit. hem gebouwd worden. Daar zou zijn stam worden opgericht tot pilaar, en zijn tak gesneden tot lofwerk en bloem. Daar zou de ceder verheerlijkt worden.

Maar dan moet de bijl' aan den wortel der boomen gelegd. Dan moet tak na tak afgehouwen. Dan moet de trotsche bladerkroon buigen en de stam ter aarde vallen.

Dian moet de ceder sterven.

En denkt gij dit, o mensch, dat gij langs anderen weg eene plaats zult hebben in het Huis uws Gods?

Denkt gij dit, dat gij met uwe levenswortelen uwen eigen bodem zult kunnen blijven omklemmen en daaruit leven, en nochtans op Sion uitkomen in herboren gestalte, om uw lofwerk en uwe bloemen te dragen in den heiligen Tempel?

Hoor, wat den ceder gesohiedt, die op Libanon blijft!

„De God der eère dondert ”

„De stem des Heeren breekt de cederen, ja de Heere verbreekt de cederen Libanons.”

„D« stem des Heeren houwt er vlammen vuurs uit." (Ps. 29.) .

Besluit dan uw leven te verliezen, opdat gij hetzelve behouden moogt.

Nooit anders dan door den dood heen zal de natuur verheerlijkt worden in den Tempel der genade. Slechts door het sterven van den ouden mensch zal de nieuwe opstaan.

En wat zijt gij verwonderd, gij Christen, als uw God u bloeden doet en kermen van pijn? als het staal wordt geslagen in de wortelen, waarmede gij u vastklemt a, an deze aarde? "als uwe takken vallen en gij ontbloot wordt van uwe heerlijkheid?

Is het niet, omdat de Koning geboden heeft, dat men hem cederen uit den Libanon houwe ?

Laat dan toe, dat uw God in goedertieren hedoeling u bewerkt. En wanneer Hij u door vele

verdrukkingen wil doen ingaan in Zijn Koninkrijk, — uw hart worde niet ontroerd!

„Die overwint, ik zal hem maken tot eenen pilaar in den Tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daar uitgaan” ....

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 augustus 1923

De Reformatie | 4 Pagina's

Libanons cedsren.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 augustus 1923

De Reformatie | 4 Pagina's