GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zelfmoord.

Eén onzer lezers J. v. A. te B. kon zich Met geheel vinden in wat ik in het nr van 14 Mei j.l. zei over den zelfmoord. ""«, ; , ,

-Hij' schrijft: „Dat bedoelde, zonde gruwelijk^, daarover bestaat vanzelf geen verschil van meenihg. Maar de vraag is, oi ze onvergeeflijk is.

Nu weet ik wel, dat men kan aanvoeren: er is, met eerbiedig ontzag gesproken, geen tijd voor vergeving. ' ; ^

Docli, en hier wilde ik in alle besoheidenn-ei'd me verstouten, tegenover u een argument aan te voeren, de Schrift noemt maar één onvergeeflijke zonde, n.l. die tegen den heiligen Geest. : -i®i

En eindelijk kan ik me zoO' goed vinden in liet antwoord, dat, naar 'k meen, Spurgeon eens gaf, toen hem gevraagd werd naar zijn meening over een zelfmoordenaar: „Zeg mij de laa, tste gedachte eens stervenden, en ik zal u zeggen waarheen .^; ^|n ziel is gegaan".

Laat me beginnen met vrager er Oipmerfcz, s| op te maken, dat ik in het stukje in ons Nr'ran 14 Mei j.l., dat hem aanleiding tot zijn bedenking gaf, niet breedvoerig in kon gaan op de vraag, vroeger trouwens reeds besproken, of er voor een zelfmoordenaar nog hope overblijft opi zielsbehoudenis.

'kHad daar een geheel andere vraag te beantwooi'den, en kon dus slechts in een enkelen Volzin saamvatten wat m.i. in 't algemeen te oordeelcn is van iemand, die zelfmoord pleegde, j'.n den vollen zin des w oor ds.

Die zelfmoord pleegde in den vollen z i n 'ffès woords — d.w.z. die niet in volslagen of ook' in gedeeltelijke verstandsverbijstering, maar met klaar bewustzijn en in koel overleg, niet in zelfopoffering voor hooger doel, maar mef de eenige bedoeling, een eind aan zijn leven te maken, de hand aan zichzelven sloeg.

En ik gaf mijn oordeel geheel in het algemeen d.w.z. zonder in aanmerkiirg te nemeai allerlei mogelijkheden, die bij de beoordeeling van de daa.tl zelve en vaii, 'ha, ar gevolgen in de eeuwigheid, in aanmerking kunnen komen. En dat zijn er niet weinige. /: ^;

Het was daarmee dat onze Moralisten, rekening hielden, als ze, gelijk Prof. Geesink zegt in zijn verklaring van het (Me gebod, bij de behandeling van den zelfmoord onderscheid maakten tusschen de z O' n d e en den zondaar.

En tot die mo-gelijkheden, waarvan de aanwezigheid voor ons nooit te constateeren valt, behoort dan zonder twijfel ook die waa.ria: an Spurgeon dacht, bij het antwoord, dat v, A. van hem citeert: de mogelijkheid, dat hij in het-allerlaafste moment van zijn leven nog genade zocht en ontving.

Doch al noemde ik deze mogelijkheid niet, ik d a c h t toch aan haar. Want wat ik zeide, zeide ik van iemand, die in de zonden, welke iu opzeltelijken en welbewusten zelfmoord saamgevlochten liggen: „in de zonden van ongeloof, van opstand tegen God en. van verachting van den tij •der genade stierf". M;

Op dat laatste woord gelieve vrager voor^lpt letten. . , '^i,

Doet hij dat, en geeft hij zich dan rekenschap' van de j-.onden, die in 'den zelfmoord-in-den-striktsten-zin liggen opgesloten, dan zal hij me aanstonds toestemmen, dat er voor wie zóó zondigend voor God verschijnt naar de Schrift wel geen hope overblijft.

„Sterven in zijn zonde" is in de Schrift altijd zooveel als „vervallen aan het rechtvaardig oordeel Gods". : '^:

Juist dit, dat wie als zelfmoordenaar s t é? ï f, ' al zondigend sterft, laat voor hem geen verwachting.

Paarora behoeveri we ook geen uitdrukkelijke uilspraak van de Schrift over de zonde van zelfmoord, om te huiveren voor zijn schrilsSelijke gevolgen in de eeuwigheid.

Wat de Schrift zoo rusteloos lasrt, dat er zonder bekeeiing geen hope voor zaligheid is, beslist hier alles.

'k Hoop, dat vrager de gedachtengang, die er achter m'n oordeel lag, thans duidelijk zal zijn.

Laat me er alléén nog, om alle misverstand te voorkomen, aan toe voegen, dat we hier alleen in 't algemeen en in het afgetrokk'ene 'kunnen oordeelen, en dat ons in bepaalde gevallen geen ooi'deel voegt.

•Daaiom kon ik het .betrekkelijk recht van Spurgoon's antwoord erkennen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juli 1926

De Reformatie | 4 Pagina's

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juli 1926

De Reformatie | 4 Pagina's