GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vaorbede des Geestes.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vaorbede des Geestes.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Geest zelf bidt voor ons, met onuitsprekelijke zuchtingen. Rom. 8:26.

Zalig de bidder, die geleerd heeft, dat hij niet bidden kan tenzij dat de Heilige Geest zijn zwakheden te hulp komt en hem onderwijst.

En dat juist wil die Geest doen.

Desgelijks ook de Geest komt onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, dat wil zeggen, zooals het overeenkomstig den heiligen en volmaakten wil des Heeren en naar het richtsnoer Zijner wet moet zijn.

Maar daar is meer! De Geest zelf bidt voor ons. Welk een gedachte!

Het is soms al zoo verkwikkend wanneer er met ons en voor ons gebeden wordt door menschen, die onze nooden in oprechtheid voor den Heere dragen en Hem om hulp of uitkomst aanroepen.

Hoe troostrijk kan de ambtelijke voorbede zijn in het midden der vergaderde gemeente Gods of in de gezinnen, bij vreugd of smart, aan het ziekbed of in stervensnood.

Maar hoe hoog wij de voorbede door den dienst der jnenschen ook schatten, er is meer noodig.

Wij hebben den Geest Gods noodig als onzen Voorhidder, die voor ons, en met ons, en in ons bidt.

Die voorbede is volmaakt.

De Geest kent alle wegen des Heeren, waar de geloovige langs moet. Hij weet den weg naar Kanaan. De dorre woestijn en de diepe Jordaan hebben voor hem geen geheimen. Hij weet ook het einde, het doelwit der roeping Gods. Hij weet, dat ieder der pelgrims in Sion voor het aangezicht des Heeren moet verschijnen en er niemand mag worden gemist.

Hij weet ook, dat allen hier op aarde bekwaam gemaakt moeten worden om deel te hebben aan de erve der heiligen in het licht.

Die Geest kent ook het hart van den geloovige door en door. Hij peilt al' uw zorgen en weegt al uw bezwaren.

Hij weet den toegang tot 's Vaders troon.

Hij bidt op goddelijke gronden en op volkomen wijze.

Wij vragen vaak pm wat ons. onthouden moet worden.

Die Geest bidt alleen om wat we hebben moeten en mogen, op wat ons toekomt uit Christus' offer en gehoorzaamheid, uit zijn zoenoffer en gerechtigheid.

Al wat de Heere Jezus daarboven voor Zijn gemeente bidt, dat bidt de Heilige Geest in het hart van het Kind Gods, terwijl het nog midden in den strijd des levens staat.

Dit gebed nu van den H. Geest in het hart der geloovigen is een onuitsprekelijk gebed, want de Geest — zoo zegt Paulus — bidt met onuitsprekelijke zuchtingen.

Om u in te denken wat daarmee bedoeld wordt moet ge u Paulus herinneren toen hij opgetrokken was in den derden hemel en daar o n u i t s p r e k e-lijke woorden beluisterde, dat wil zeggen, zulke die in gewone menschentaal niet te vertolken waren.

Zóó verheven, zoo diep en rijk, zoo zwaar van goddelijke gedachten, dat de taal der stervelingen er geen woorden voor heeft.

Desgelijks is nu ook het zuchten des Geestes. Dit is zoo goddelijk-mys'erieus, zoo heilig-intiem, daarbij zoo ernstig en krachtig, dat er onder engelen of menschen geen tongen zijn, hoe wel bespraakt, die op eenigerlei wijze bekwaam zijn om het onder woorden te brengen.

Geen wonder, het gaat over niets minder dan over een heerlijkheid, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in het hart van een mensch niet is opgeklommen.

Als ons geloof zich op deze dingen richt roepen we met bewonderende aanbidding uit: wat zijn we toch rijk!

Een Voorbidder in den hemel!

En ook een Voorbidder op de aarde!

Hoe kunnen we ons dan toch ooit arm en eenzaam voelen'?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 juni 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

Vaorbede des Geestes.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 juni 1928

De Reformatie | 8 Pagina's