GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

136 resultaten
Filteren
van 14
F. C. M.
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Gods limitatie. Wij zijn allemaal geborneerde menschen.Wij hebben onze grenzen.De grenzen van ons weten, en van ons kunnen, en van ons durven, en van ons gelooven, en van ons vertrouwen, en van onze liefde, en van onze hoop.Die grenzen hebben w ...

De Reformatie
F. C. M.
1090 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Nakomers? Wij verbeelden ons vaak zooveel, bij onzen arbeid voor het koninkrijk Gods. Want wij hebben den fleren moed te beginnen.En juist dat beginnen is zoo moeilijk. De eerste spade in den grond steken. Hot initiatief nemen. Den eersten aanval wagen. Het eerste woord spreken. De ...

De Reformatie
F. C. M.
762 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Natbanaël's vijgeboom. Nalhanaèl was zeei- gesteld op zijn vijgeboom. 'Om fle vruchten. Zeker. Maar meer nog om de gelegenheid tot vrome afzondering, die deze boom hem bood.De huizen in het Oosten waren klein en onvrij; meest woningen van één vertrek, dat vo ...

De Reformatie
F. C. M.
754 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Moiest-risico der Kerk? Sinds de haat lieerschappij voert in de wereld en het geweld van den oorlog zicli Iioe langer hoe brutaler openbaart, is er nergens meer veiligh e i d.Wie kan zijn leven, zijn gezin, zijn goed, zijn bloed, zijn vaderland, zijn volk nog veilig bewaren ? ...

De Reformatie
F. C. M.
797 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Uw broederschap. Isolement maakt sterk.Tenminste als het een van Godi geboden isolement is.Een zich afscheiden van de zondige wereld; een bewaren van de door Hem gestelde grenzen. Maar isolement kan ook zwak maken.Als we scheiden, wat de Heere ...

De Reformatie
F. C. M.
756 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Honger . . . eten. Ik verga van honger en laat ons eten. Liic. 15:17 en 23. Een bittere klacht.... en een vroolijk feestwoord!Hooren die wel bij elkaar? Ja, want ze worden beluisterd uit eenzelfde gezinsverband, dat wel gehavend, maar niet losgescheurd is. D ...

De Reformatie
F. C. M.
940 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

. Goden in bailinyscbap. Joden in ballingschap — die kennen we uit de Heilige Schrift.Ook uit de annalen der historie, en uit de kranten-van-nu.Maar goden in ballingschap', wie h'eeft daar ooit van gehoord? Toch spreekt de Heere daarvan in Zijn ...

De Reformatie
F. C. M.
808 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Transatlantische theologie? Wie zijn oor Lot luisteren dwingt bij de spreekplaatsen der dusgenaamde dialectische theologie, hoort soms wonderlijke dingen.Men zegt daar dit: Tusschen den in alles absoluten God, en den in alles relatieven mensch, ligt een diepe oceaan, wijd en vèr. ...

De Reformatie
F. C. M.
820 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Door het water en door het vuur. Van de aarde zingen we: haar stand blijft vast, al wisslen haar tooneelen.Maar vaster dan de aarde is de goedertierenheid des Heeren over Zijn volk.Hoe dwaas lijkt in dal licht onze vrees, dat het met de Kerk des Heere ...

De Reformatie
F. C. M.
630 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Vriendendienst. Vriendendiensten hebben in liet Koninkrijk Gods groote waarde.Mits zij geschieden uit opreclite begeei-te om echt te dienen.En als in dit dienen de stem van het hart spreekt.Dan is er gemeenschap op den weg naar Christus. ...

De Reformatie
F. C. M.
780 woorden
van 14